სოფლის მეურნეობა
პანდემიის პირობებში კახეთში რეკორდული რაოდენობის - 273 ათასი ტონა ყურძენი გადამუშავდა და 25 ათასამდე მევენახემ მოსავალი სრულად დააბინავა [R]
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის, ლევან დავითაშვილის განცხადებით, სახელმწიფოს მხრიდან, რთველის 2020-ის ფარგლებში მაქსიმალური ძალისხმევა იყო გაღებული, რომ მევენახე ფერმერებს მოსავლის დაბინავების პრობლემა არ შექმნოდათ და მათ ხარჯების დაფარვისა და კვლავწარმოების გაგრძელების შესაძლებლობა მისცემოდათ.

„სახელმწიფომ გააკეთა მაქსიმუმი, რომ გაზრდილი მოსავლის, შემცირებული გაყიდვებისა და პანდემიის გამო ჩავარდნილი ტურისტული სეზონის პირობებში, მევენახე ფერმერებისთვის შეექმნა მინიმალური გარანტიები, რომ მათ თავისი მოსავალიდაებინავებინათ.რომ არა სახელმწიფოს მხარდაჭერა, 25 ათასი ფერმერიდან 10 ათასი ფერმერი ფიზიკურად ვერ მოახერხებდა პროდუქტის რეალიზებას და 100 ათას ტონამდე ყურძენი უნდა გადაყრილიო. მხოლოდ კახეთის რეგიონში, სახელმწიფოს მოუწია 95 ათასი ტონა ყურძნის შესყიდვა“ - განაცხადა მინისტრმა რთველის შეფასებისას.

ლევან დავითაშვილმა რამდენიმე ქვეყნის მაგალითზე, შედარება გააკეთა მსოფლიო პანდემიის ფონზე დაფიქსირებული ყურძნის სარეალიზაციო ფასებთან მიმართებაში.
„რთველი 2020-ის პროცესში, ყურძნის ფასების თემაზე ხშირად იყო სპეკულირება. სამწუხაროა, რომ საარჩევნო წელს პოლიტიკურ ინსტრუმენტად რთველი და ჩვენი ფერმერების ემოციებით თამაში იყო გამოყენებული.საქართველოში ყურძნის მინიმალური ფასი, ძირითად ინდუსტრიულ ჯიშზე რქაწითელზე, განისაზღვრა 80 თეთრით. ფასის დაფიქსირება სახელმწიფოს მხრიდან იყო არაორდინალური ნაბიჯი იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც სუბსიდრების პროგრამაში ჩაერთვებოდნენ თუ ისინი მინიმუმ 1000 ტონა ყურძენს გადაამუშავებდნენ. ამან კერძო სექტორის მოტივაცია ერთიორად გაზარდა, სხვა შემთხვევაში, სახელმწიფო კომპანიაზე წნეხი უფრო დიდი იქნებოდა.ამ მხარდაჭერით, ფერმერებმა მიიღეს მინიმალური გარანტია, რომ მათ ხარჯების დაფარვის და კვლავწარმოების გაგრძელების შესაძლებლობა მიეცემოდათ.რაც შეეხება საფერავს, ამ შემთხვევაში საბაზრო მექანიზმებით ჩამოყალიბებული იყო 1 კგ-ს ფასი მუნიმუმ 1.40 ლარიდან 2 ლარამდე მერყეობდა.
აღსანიშნავია, რომ მევენახეობის ძალიან წარმატებულ ქვეყნებში, მაგალითად ესპანეთსა და იტალიაში, ძირითადი ჯიშები 10-15 ევროცენტის ფარგლებში მერყეობდა. თუ გადავიყვანთ რქაწითელის ფასს ევროცენტებში, ის შეადგენდა 20 ევროცენტზე ოდნავ მეტს, რაც აღემატება ევროპის ქვეყნების ზემოთ მოყვანილ მაგალითებს. ასევე მოლდოვასა და ბულგარეთში, ზოგ შემთხვევაში ფასი 10 ევროცენტზე ნაკლებიც იყო. ევროპის რიგ ქვეყნებში ყურძენი არც დაიკირფა და გამოყენებული იყო კომპენსაციის მექანიზმი.ასეთ პირობებში სპეკულირება, რომ საქართველოში რამე დააკლდა რთველის პროცესს და სახელმწიფოს მხრიდან არ იყო გაღებული მაქსიმალური ძალისხმევა, არის უპასუხისმგებლო განცხადება“ - აღნიშნა ლევან დავითაშვილმა.

...
2020 წელს, საქართველოს მასშტაბით, ყურძნის საპროგნოზო მოსავალი რეკორდული - 280-300 ათასი ტონის ფარგლებში მერყეობდა, რაც მსოფლიოში კორონავირუსის პანდემიის გამო საერთაშორისო ბაზრებზე შემცირებული ექსპორტისა და შიდა ბაზარზე ტურისტული სეზონის ჩავარდნის გამო, დარგს დიდი გამოწვევის წინაშე აყენებდა.
სახელმწიფოს მთავარი ამოცანა იყო მევენახეები არსებული გამოწვევის პირისპირ მარტო არ დარჩენილიყვნენ,მოსავალი დაუბინავებელი არ დარჩენოდათ, ხოლო ღვინის ინდუსტრიას შესაძლებლობა ჰქონოდა ყურძენი მიეღო, გადაემუშავებინა და ბოლო წლების სტაბილური განვითარების დადებითი დინამიკა არ შეჩერებულიყო.

შესაბამისად, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, COVID-19 პანდემიის შედეგად დაზარალებული მევენახეობა-მეღვინეობის დარგის მხარდასაჭერად, რქაწითელისა და კახური მწვანის ჯიშის ყურძნის სუბსიდირება განხორციელდა. სუბსიდიის მიღებას ექვემდებარება ის ღვინის კომპანია, რომელმაც შეისყიდა და გადაამუშავა კახეთის რეგიონში მოწეული, არანაკლებ 1000 ტონა რქაწითელის ან კახური მწვანის ჯიშის ყურძენი. ამასთან, შესყიდულ 1 კგ ყურძენში ჩამბარებელს გადაუხადა არანაკლებ 0,80 ლარი. 1 კგ ყურძნის შესყიდვისას, ღვინის კომპანია იღებს სუბსიდიას: 1 კგ რქაწითელზე და 1 კგ კახურ მწვანეზე - 0,30 ლარს. სუბსიდიის მიღების პროცესი უკვე მიმდინარეობს. კომპანიებს განაცხადების წარდგენა 1 დეკემბრამდე შეუძლიათ.

გარდა ამისა, რთველი 2020-ის მიმდინარეობის პერიოდში, სახელმწიფო სრულად მობილიზებული იყო, რათა კერძო სექტორის მხრიდან მოთხოვნის არარსებობის შემთხვევაში, ერთი კილოგრამი ყურძენიც კი არ დარჩენილიყო დაუბინავებელი და ჭარბი მოსავალი თავად შეესყიდა ისე, რომ კონკურენციაში არ შესულიყო კერძო ღვინის კომპანიებთან.

სახელმწიფო უწყებებს, მეწარმეებსა და მევენახეებს შორის აქტიური კომუნიკაციის მიზნით, 21 აგვისტოდან რთველის დასრულებამდე, 20 ოქტომბრამდე ქალაქ თელავში24-საათიან რეჟიმში ფუნქციონირებდა რთველის საკოორდინაციო შტაბი.

შედეგად:
• კახეთის რეგიონი რთველის სტატისტიკა
რთველი 2020-ის ფარგლებში, კახეთის რეგიონში 273 ათასი ტონა ყურძენი გადამუშავდა, რაც გასული წლის მაჩვენებელს 1000 ტონითაღემატება და ყველაზე მაღალია, ბოლო 30 წლის მონაცემებთან შედარებით.
ღვინის საწარმოებში ყურძენი 25 ათასამდე მევენახემ ჩააბარა, რაც ასევე უპრეცედენტოდ მაღალი მაჩვენებელია.
2020 წელს, მევენახე ფერმერების შემოსავალმა მხოლოდ კახეთში300 მლნ ლარს მიაღწია.
ყურძნის მთლიანი მოცულობიდან გადამუშავებულია:
• 175 ათასი ტონა რქაწითელი;
• 80 ათასი ტონა საფერავი;
• 5 ათასი ტონა კახური მწვანე;
• დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენი.

კახეთის რეგიონში, ყველაზე დიდი რაოდენობით ყურძენი გადამუშავდაგურჯაანის მუნიციპალიტეტში - 76,5 ათასი ტონა, ყვარელში - 63,5 ათასი ტონა, თელავში - 45 ათასი ტონა, საგარეჯოში- 27,5 ათასი ტონა, სიღნაღში - 21 ათასი ტონა, ლაგოდეხში- 16 ათასი ტონა, ახმეტაში- 12,5 ათასი ტონა. ხოლოდედოფლისწყაროში - 7,5 ათასი ტონა.

რთველის პიკურ პერიოდში, გადამუშავებული ყურძნის დღეღამურმა მაჩვენებელმა 14 ათას ტონას მიაღწია, რაც ბოლო 30 წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ყურძნის მიღების პროცესშიჯამში 220 საწარმო იყო ჩართული.
პიკის პერიოდში, ყოველდღიურად, მოსახლეობისგან ყურძენს 100-მდე საწარმო იღებდა, რაც მოსავლის დროულად დაბინავებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო, ვინაიდან რთველის პიკური პერიოდისთვის დამახასიათებელი რიგების დროს, ყურძნით დატვირთულ მანქანას დროულად შესძლებოდა მოსავლის დაბინავება.
რთველი 2020-ის ფარგლებში, შეუფერხებლად დაბინავდა კახეთის რეგიონის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში, დაახლოებით 4 ათასამდე ჰექატრ ფართობზე სეტყვით დაზიანებული ყურძენი.
რთველის ფარგლებში, „ქინძმარაულის“, „ახაშენის“, „მუკუზანის“ და „ყვარლის“ მიკროზონების ყურძნის საწარმოებში ჩაბარება მხოლოდ ვენახების კადასტრის ამონაწერის საფუძველზე ხდებოდა.

| Print |  E-mail
FaceBook Twitter Google
თეგები რთველი /
ამავე კატეგორიაში
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ახალი სამაცივრე მეურნეობა შპს „სომა
მაცივარი“  გაიხსნა.
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ახალი სამაცივრე მეურნეობა შპს „სომა მაცივარი“  გაიხსნა.
16:16 / 08.02.2021
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, აგროდიზელით ხელშეწყობის
პროგრამა 2021 წლის ბოლომდე გაგრძელდა. პროგრამის ფარგლებში
ფასდაკლების ბარათების მიღება დისტანციურად იქნება შესაძლებელი.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, აგროდიზელით ხელშეწყობის პროგრამა 2021 წლის ბოლომდე გაგრძელდა. პროგრამის ფარგლებში ფასდაკლების ბარათების მიღება დისტანციურად იქნება შესაძლებელი.
13:56 / 29.01.2021
კავკასიის რეგიონულ გარემოსდაცვით ცენტრსა და გურჯაანის მერიას შორის
ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა, რომელიც მიზნად ისახავს
დეგრადირებული საძოვრების აღდგენს, ასევე მეცხოველეობის განვითარებას
სოფელ მელაანსა და ნანიანში.
კავკასიის რეგიონულ გარემოსდაცვით ცენტრსა და გურჯაანის მერიას შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა, რომელიც მიზნად ისახავს დეგრადირებული საძოვრების აღდგენს, ასევე მეცხოველეობის განვითარებას სოფელ მელაანსა და ნანიანში.
16:27 / 24.11.2020
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოდბისხევში ახლადრეაბილიტირებული
საკვირაო ბაზარი გაიხსნა. პროცესს კახეთის მხარის სახელმწიფო
რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებელი, ირაკლი შიოშვილი და ადგილობრივი
ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოდბისხევში ახლადრეაბილიტირებული საკვირაო ბაზარი გაიხსნა. პროცესს კახეთის მხარის სახელმწიფო რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებელი, ირაკლი შიოშვილი და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ.
20:45 / 25.10.2020
სამართალი
ყვარელში, ქალაქის ცენტრალურ ქუჩაზე, BMW- ს მარკის ავტომობილის ძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა,  გზის სავალი ნაწილიდან გადავიდა და ხეს შეეჯახა.
19:43 / 16-02-2021
ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ შილდაში მსუბუქი ავტომანქანის მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა, გზის სავალი ნაწილიდან გადავიდა, რამდენჯერმე ამობრუნდა და შემდეგ ხეს შეეჯახა.
15:51 / 16-02-2021
კახეთის პოლიციის დეპარტამენტის ხუთ რაიონულ სამმართველოს ახალი უფროსი ჰყავს. ახმეტის, დედოფლისწყაროსა და ლაგოდეხის გარდა ხელმძღვანელები ყველგან შეიცვალნენ.
14:15 / 12-02-2021
ეკონომიკა
გურჯაანი-ზიარის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია აქტიურად მიმდინარეობს. პროექტის ფარგლებში 6-კილომეტრიანი მონაკვეთი მოასფალტდება და მეწყერსაშიშ ზონებში ნაპირსამაგრი სამუშაოები განხორციელდება.
14:05 / 11-02-2021
კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებელი, ირაკლი შიოშვილი და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერი, არჩილ ხანდამაშვილი გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სოფელ გურჯაანში საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ადგილზე გაეცნენ.
14:16 / 03-02-2021
სხვა ამბები
ეს კომიტეტი იქნება პლატფორმა, სადაც კერძო სექტორს შეეძლება თუნდაც მარეგულირებელთან საუბარი კონკრეტულ ინიციატივებზე. მინდა გთხოვოთ მაქიმალური ჩართულობა ნებისმიერი კანონპროექტის განხილვისას, რადგან ასე იქნება შესაძლებელი, მაქსიმალურად ყველას ინტერესების დაცვით განხორციელდეს ნებისმიერი რეფორმა.
14:32 / 02-03-2021
მინდა შევეხო პანდემიის შედეგებთან ბრძოლასა და ქვეყნის ეკონომიკის სწრაფი აღდგენის საჭიროებას, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სხვადასხვა სფეროს ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის.
15:51 / 23-02-2021
მმართველმა გუნდმა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ირაკლი ღარიბაშვილის კანდიდატურა წარადგინა. ამის შესახებ „ქართული ოცნების“ ოფისში გამართულ ბრიფინგზე პარტიის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ განაცხადა.
17:14 / 18-02-2021
პარლამენტმა ნიკა მელიას სადეპუტატო იმუნიტეტის შეჩერებას მხარი დაუჭირა. კანონმდებლებმა საკუთარი გადაწყვეტილებით, პროკურატურას თანხმობა მისცეს, მელიას მიმართ აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობის გამოყენებაზე სასამართლოს მიმართოს. შესაბამისი დადგენილება 88 ხმით მიიღეს.
16:27 / 16-02-2021
ქალაქ გურჯაანის პირველი საჯარო სკოლის პირველ და მეექვსე კლასში კორონავირუსის შემთხვევები დაფიქსირდა, ამიტომ კლასები ჰიბრიდულ სწავლებაზე გადავიდნენ.
13:22 / 16-02-2021
ანონსი
სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 3 მარტს ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
17:00 / 03-03-2021
ტესტი
20 ივნისს "საქართველოს ხმად" აღიარებული ჰამლეტ გონაშვილის დაბადების დღეა.  სახალხო მოლექსე და  ქართველთა მიერ „საქართველოს ხმად“ აღიარებული მომღერალი 1928 წელს სიღნაღის რაიონში დაიბადა.
10:49 / 20-06-2020
ვალუტა
EUR
EUR
1
3.9976
USD
USD
1
3.3252
GBP
GBP
1
4.6187
TRY
TRY
1
0.4537
RUB
RUB
100
4.4557
ამინდი
გურჯაანი -1 / 12 °C
img
საგარეჯო -2 / 6 °C
img
დ.წყარო -2 / 4 °C
img
სიღნაღი 0 / 11 °C
img
ლაგოდეხი -3 / 8 °C
img
ყვარელი -1 / 12 °C
img
თელავი -2 / 7 °C
img
ახმეტა -2 / 8 °C
img
კალენდარი
«« მარტი 2021 »»
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1234

speqtri.ge შენი ვებგვერდი


მოცემული ვებ გვერდი „ჯუმლას" ძრავზე შექმნილი უნივერსალური კონტენტის მენეჯმენის სისტემის (CMS) ნაწილია. ის USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის "მედია გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობისთვის" (M-TAG) მეშვეობით შეიქმნა, რომელსაც „კვლევისა და გაცვლების საერთაშორისო საბჭო" (IREX) ახორციელებს. ამ ვებ საიტზე გამოქვეყნებული კონტენტი მთლიანად ავტორების პასუხისმგებლობაა და ის არ გამოხატავს USAID-ისა და IREX-ის პოზიციას.
This web page is part of Joomla based universal CMS system, which was developed through the USAID funded Media for Transparent and Accountable Governance (MTAG) program, implemented by IREX. The content provided through this web-site is the sole responsibility of the authors and does not reflect the position of USAID or IREX.