ტურიზმი
კახეთის რეგიონი
სა­ქარ­თვე­ლოს ერთ-ერ­თი ულა­მა­ზე­სი მხა­რე-კა­ხე­თი ქვეყ­ნის აღ­მო­სავ­ლე­თით მდე­ბა­რე­ობს და რე­გი­ო­ნებს შო­რის ყვე­ლა­ზე დი­დი ტე­რი­ტო­რია უკა­ვია (და­ახ­ლო­ე­ბით 11342 კვ. კი­ლო­მეტ­რი) მო­სახ­ლე­ო­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა 407 ათასს აღე­მა­ტე­ბა. კა­ხეთს ორ ნა­წი­ლად ჰყოფს ცივ-გომ­ბო­რის ქე­დი, სა­ი­და­ნაც და­სავ­ლე­თით ივ­რის, აღ­მო­სავ­ლე­თით კი ალაზ­ნის ვე­ლის იშ­ვი­ა­თი ბუ­ნებ­რი­ვი სა­ნა­ხა­ო­ბა იშ­ლე­ბა. მნახ­ველ­ზე და­უ­ვიწ­ყარ შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბას ტო­ვებს და­ვით გა­რე­ჯის უდაბ­ნო, თუ­შე­თის მთი­ა­ნე­თი, ლა­გო­დე­ხი­სა და ვაშ­ლო­ვა­ნის ნაკ­რძა­ლე­ბი, ახ­ტა­ლის ჩამ­ქრა­ლი ვულ­კა­ნი და სხვა. ჰა­ვა ზო­მი­ე­რია, ბუ­ნე­ბა მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნია.

კა­ხე­თის რე­გი­ო­ნა­ლუ­რი ცენ­ტრია თე­ლა­ვი, სა­ქარ­თვე­ლოს არ­სე­ბო­ბის მან­ძილ­ზე, ეს რე­გი­ო­ნი მნიშ­ვნე­ლო­ვან როლს თა­მა­შობ­და ქვეყ­ნის პო­ლი­ტი­კურ თუ ეკო­ნო­მი­კურ ცხოვ­რე­ბა­ში, კა­ხეთ­ზე გა­დი­ო­და ევ­რო­პი­დან აზი­ი­სა­კენ მი­მა­ვა­ლი აბ­რე­შუ­მის გზა.
უძ­ვე­ლე­სი კულ­ტუ­რის მხა­რე, სა­დაც ქვის ხა­ნის ადა­მი­ა­ნის მრა­ვა­ლი ნა­სად­გო­მა­რია აღ­მო­ჩე­ნი­ლი, ხუ­როთ­მოძ­ღვრუ­ლი ძეგ­ლე­ბის სა­კულ­ტო შე­ნო­ბე­ბის ეკ­ლე­სია-მო­ნას­ტრე­ბის, სა­თავ­დაც­ვო, თუ სა­მე­ურ­ნეო ნა­გე­ბო­ბე­ბის სიმ­რავ­ლი­თაც გა­მო­ირ­ჩე­ვა.

კა­ხე­თი ვა­ზის სამ­შობ­ლოა. ვე­ნა­ხებს სა­ერ­თო ფარ­თო­ბის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ნა­წი­ლი უკა­ვია. ამ რე­გი­ონ­შია მეღ­ვი­ნე­ო­ბის ისე­თი ცნო­ბი­ლი მიკ­რო­ზო­ნე­ბი, რო­გო­რე­ბი­ცაა: წი­ნან­და­ლი, თე­ლი­ა­ნი, ნა­ფა­რე­უ­ლი, ვა­ზი­სუ­ბა­ნი, მუ­კუ­ზა­ნი, ახა­შე­ნი, გურ­ჯა­ა­ნი, კარ­დე­ნა­ხი, ტი­ბა­ა­ნი, ქინ­ძმა­რა­უ­ლი, მა­ნა­ვი, ენი­სე­ლი, გრე­მი. კა­ხეთ­შია გან­თავ­სე­ბუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს ღვი­ნის უმ­სხვი­ლე­სი კომ­პა­ნი­ე­ბიც.
მე­ვე­ნა­ხე­ო­ბა და მეღ­ვი­ნე­ო­ბა დღე­საც მხა­რის ეკო­ნო­მი­კის უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი დარ­გია. ღვი­ნო აქ ყვე­ლა ოჯახ­ში მზად­დე­ბა. სტუმ­რებს სი­ა­მოვ­ნე­ბით უმას­პინ­ძლდე­ბი­ან სახ­ლში და­წუ­რუ­ლი ღვი­ნით, ქარ­თუ­ლი სამ­ზა­რე­უ­ლოს უგემ­რი­ე­ლე­სი კერ­ძე­ბით, სტუ­მარ­თმოყ­ვა­რე მას­პინ­ძლე­ბი აც­ნო­ბენ ქარ­თულ ტრა­დი­ცი­ებ­სა და თვით­მყო­ფად ეთ­ნოგ­რა­ფი­ას.

კა­ხე­თის მხა­რე­ში აღ­მას­რუ­ლე­ბელ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას წარ­მო­ად­გენს სა­ხელ­მწი­ფო რწმუ­ნე­ბუ­ლი-გუ­ბერ­ნა­ტო­რი. მხა­რე­ში ად­გი­ლობ­რი­ვი თვით­მმარ­თვე­ლო­ბა ხორ­ცი­ელ­დე­ბა წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბი­თი (საკ­რე­ბუ­ლო) და აღ­მას­რუ­ლე­ბე­ლი (გამ­გე­ო­ბა) ორ­გა­ნო­ე­ბის მი­ერ.
კა­ხე­თის რე­გი­ო­ნი რვა ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ულ-ტე­რი­ტო­რი­უ­ლი ერ­თე­უ­ლე­ბი­სა­გან შედ­გე­ბა, კერ­ძოდ მის შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში შე­დის: თე­ლა­ვის, ახ­მე­ტის, გურ­ჯა­ა­ნის, ყვარ­ლის, დე­დოფ­ლის­წყა­როს, ლა­გო­დე­ხის, სა­გა­რე­ჯოს, სიღ­ნა­ღის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტე­ბი

| Print |  E-mail
FaceBook Twitter Google
თეგები კახეთი / რეგიონი /
ამავე კატეგორიაში
სიღნაღში საშუადღეოდ ჩავდივართ და ქალაქის ცენტრში ლადო მჭედლიშვილს
ველოდებით. ლადო ადგილობრივი გიდია, რომელიც წესით ახლა, ქალაქში
ჩამოსულ უცხოელ ტურისტებს ქალაქის ღირსშესანიშნაობებს უნდა აცნობდეს.
სიღნაღში საშუადღეოდ ჩავდივართ და ქალაქის ცენტრში ლადო მჭედლიშვილს ველოდებით. ლადო ადგილობრივი გიდია, რომელიც წესით ახლა, ქალაქში ჩამოსულ უცხოელ ტურისტებს ქალაქის ღირსშესანიშნაობებს უნდა აცნობდეს.
16:53 / 24.07.2020
ჩვენ აქტიურად ვემზადებით ტურისტული სეზონისათვის. სასტუმროები
ჯანდაცვის სამინისტროს და ხელისუფლების მიერ დადგენილი წესების
მიხედვით ატარებენ ღონისძიებებს, რომლებიც პანდემიის წინააღმდეგ
ბრძოლისა და ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელებისკენ არის
მიმართული.
ჩვენ აქტიურად ვემზადებით ტურისტული სეზონისათვის. სასტუმროები ჯანდაცვის სამინისტროს და ხელისუფლების მიერ დადგენილი წესების მიხედვით ატარებენ ღონისძიებებს, რომლებიც პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლისა და ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელებისკენ არის მიმართული.
12:18 / 06.05.2020
გურ­ჯა­ა­ნის მუნიციპალიტეტი გომ­ბო­რის ქე­დის ჩრდი­ლო-აღ­მო­სავ­ლეთ
კალ­თა­ზე, ზღვის დო­ნი­დან 415 მ-ზე მდე­ბა­რე­ობს და
დე­და­ქა­ლა­ქი­დან 113 კმ-ითაა მო­შო­რე­ბუ­ლი.
ად­მი­ნის­ტრა­ცი­უ­ლი ცენ­ტრია ქა­ლა­ქი გურ­ჯა­ა­ნი, რო­მე­ლიც
ქა­ლა­ქად გა­მოდ­ცხად­და 1934 წლი­დან.
გურ­ჯა­ა­ნის მუნიციპალიტეტი გომ­ბო­რის ქე­დის ჩრდი­ლო-აღ­მო­სავ­ლეთ კალ­თა­ზე, ზღვის დო­ნი­დან 415 მ-ზე მდე­ბა­რე­ობს და დე­და­ქა­ლა­ქი­დან 113 კმ-ითაა მო­შო­რე­ბუ­ლი. ად­მი­ნის­ტრა­ცი­უ­ლი ცენ­ტრია ქა­ლა­ქი გურ­ჯა­ა­ნი, რო­მე­ლიც ქა­ლა­ქად გა­მოდ­ცხად­და 1934 წლი­დან.
17:40 / 20.01.2016
ლა­გო­დე­ხის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტი ზღვის დო­ნი­დან 200-450 მეტ­რზე
სა­ქარ­თვე­ლოს უკი­დუ­რეს ჩრდი­ლო-აღ­მო­სავ­ლე­თით მდე­ბა­რე­ობს,
მდი­ნა­რე ალაზ­ნის მარ­ცხე­ნა სა­ნა­პი­როს­თან აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის
საზ­ღვარ­ზე.
ლა­გო­დე­ხის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტი ზღვის დო­ნი­დან 200-450 მეტ­რზე სა­ქარ­თვე­ლოს უკი­დუ­რეს ჩრდი­ლო-აღ­მო­სავ­ლე­თით მდე­ბა­რე­ობს, მდი­ნა­რე ალაზ­ნის მარ­ცხე­ნა სა­ნა­პი­როს­თან აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის საზ­ღვარ­ზე.
17:35 / 20.01.2016
სამართალი
თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირში ავარიას 27 წლის ბიჭი ემსხვერპლა.
10:01 / 26-11-2020
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აფენშიში, FORD TRANSIT- ი  ქვეითად მოსიარულეს დაეჯახა.
19:39 / 21-11-2020
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბადიაურში ავტოსაგზაო შემთხვევას 30 წლამდე ასაკის ახალგაზრდა ბიჭი ემსხვერპლა. შემთხვევა დაახლოებით 2 საათის წინ მოხდა.
11:21 / 26-10-2020
ეკონომიკა
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2021 ბიუჯეტიდან, მილიონ 875 ათასი სოციალურ სფეროზე დაიხარჯება. მერიის სოციალური მომსახურების სამსახურის ხელმძღვანელის სოფიო ქუმსიაშილის განმარტებით, თანხა მიმდინარე წელთან შედარებით გაზრდილია.
13:32 / 21-11-2020
ქალაქ თელავის წყალმომარაგების გაუმჯობესების მიზნით, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ ტენდერი გამოაცხადა. წინადადებების მიღება 25 სექტემბერს დასრულდება.
13:38 / 15-09-2020
სხვა ამბები
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ელექტრონული სწავლების მოდელზე კიდევ სამი სკოლა გადავიდა.
14:10 / 25-11-2020
კახეთში, მე-10 მაჟორიტარული ოლქის 154 უბნიდან ამ დროისთვის დათვლილია 123 უბნის მონაცემები.
00:54 / 22-11-2020
დღეს, არჩევნების მეორე ტურში, კახეთის მე-10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში სასურველი კანდიდატისთვის ხმის მისაცემად, 51 785 ამომრჩეველი მივიდა
22:45 / 21-11-2020
12:00 საათის მონაცემებით, კახეთის მე-10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში თავისი არჩევანი 15 844-მა ამომრჩეველმა დააფიქსირა, რაც პირველ ტურთან შედარებით თითქმის 2-ჯერ ნაკლებია. პირველი  ტურის 12:00 საათის მონაცემებით, უბანზე  31 576 ამომრჩეველი იყო მისული.
13:55 / 21-11-2020
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2021 ბიუჯეტიდან, მილიონ 875 ათასი სოციალურ სფეროზე დაიხარჯება. მერიის სოციალური მომსახურების სამსახურის ხელმძღვანელის სოფიო ქუმსიაშილის განმარტებით, თანხა მიმდინარე წელთან შედარებით გაზრდილია.
13:32 / 21-11-2020
ანონსი
სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 27ნოემბერს ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
17:04 / 26-11-2020
ტესტი
20 ივნისს "საქართველოს ხმად" აღიარებული ჰამლეტ გონაშვილის დაბადების დღეა.  სახალხო მოლექსე და  ქართველთა მიერ „საქართველოს ხმად“ აღიარებული მომღერალი 1928 წელს სიღნაღის რაიონში დაიბადა.
10:49 / 20-06-2020
ვალუტა
EUR
EUR
1
3.9545
USD
USD
1
3.3164
GBP
GBP
1
4.4231
TRY
TRY
1
0.4235
RUB
RUB
100
4.3692
ამინდი
გურჯაანი 1 / 6 °C
img
საგარეჯო 2 / 6 °C
img
დ.წყარო -1 / 2 °C
img
სიღნაღი 1 / 4 °C
img
ლაგოდეხი 1 / 4 °C
img
ყვარელი 1 / 6 °C
img
თელავი 3 / 8 °C
img
ახმეტა 2 / 8 °C
img
კალენდარი

speqtri.ge შენი ვებგვერდი


მოცემული ვებ გვერდი „ჯუმლას" ძრავზე შექმნილი უნივერსალური კონტენტის მენეჯმენის სისტემის (CMS) ნაწილია. ის USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის "მედია გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობისთვის" (M-TAG) მეშვეობით შეიქმნა, რომელსაც „კვლევისა და გაცვლების საერთაშორისო საბჭო" (IREX) ახორციელებს. ამ ვებ საიტზე გამოქვეყნებული კონტენტი მთლიანად ავტორების პასუხისმგებლობაა და ის არ გამოხატავს USAID-ისა და IREX-ის პოზიციას.
This web page is part of Joomla based universal CMS system, which was developed through the USAID funded Media for Transparent and Accountable Governance (MTAG) program, implemented by IREX. The content provided through this web-site is the sole responsibility of the authors and does not reflect the position of USAID or IREX.