ტურიზმი
გურ­ჯა­ა­ნის მუნიციპალიტეტი
გურ­ჯა­ა­ნის მუნიციპალიტეტი გომ­ბო­რის ქე­დის ჩრდი­ლო-აღ­მო­სავ­ლეთ კალ­თა­ზე, ზღვის დო­ნი­დან 415 მ-ზე მდე­ბა­რე­ობს და დე­და­ქა­ლა­ქი­დან 113 კმ-ითაა მო­შო­რე­ბუ­ლი. ად­მი­ნის­ტრა­ცი­უ­ლი ცენ­ტრია ქა­ლა­ქი გურ­ჯა­ა­ნი, რო­მე­ლიც ქა­ლა­ქად გა­მოდ­ცხად­და 1934 წლი­დან.
ჩრდი­ლო-აღ­მო­სავ­ლე­თით მდი­ნა­რე ალაზ­ნით გა­მო­ე­ყო­ფა ყვარ­ლი­სა და ლა­გო­დე­ხის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტებს, ჩრდი­ლო-აღ­მო­სავ­ლე­თით ესაზ­ღვრე­ბა თე­ლავს, ხო­ლო სამ­ხრეთ-დას­ვლე­თით სიღ­ნაღს.
გურ­ჯა­ა­ნის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის ფარ­თო­ბი 849 კვ.კმ-ია, მის შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში შე­დის 1 ქა­ლა­ქი და 28 სო­ფე­ლი.
მო­სახ­ლე­ო­ბა შე­ად­გენს: 74 ათას 487-ს.

გურ­ჯა­ა­ნის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტს კა­ხე­თის გუ­ლად და ვა­ზის სამ­შობ­ლოდ მი­იჩ­ნე­ვენ. აქ ხა­რობს ყურ­ძნის ისე­თი უნი­კა­ლუ­რი ჯი­შე­ბი, რო­გო­რი­ცაა: სა­ფე­რა­ვი, რქა­წი­თე­ლი, წა­რა­ფი და ა. შ.
სწო­რედ ამი­ტომ, ყვე­ლა­ზე მე­ტი ღვი­ნის ქარ­ხა­ნა გურ­ჯა­ა­ნის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზეა თავ­მოყ­რი­ლი.
მე­ვე­ნა­ხე­ო­ბას­თან ერ­თად აქ გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლია მე­ხი­ლე­ო­ბაც. გან­თქმუ­ლია გურ­ჯა­ა­ნუ­ლი ატა­მი და მარ­წყვი. ეკო­ნო­მი­კის წამ­ყვან დარ­გებს წარ­მო­ად­გენს აგ­რეთ­ვე, მე­ფუტ­კრე­ო­ბა და მეც­ხო­ვე­ლე­ო­ბა.

მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის ტე­რი­ტო­რია მჭიდ­როდ ყო­ფი­ლა და­სახ­ლე­ბუ­ლი რო­გორც ბრინ­ჯა­ოს, ისე ან­ტი­კურ და ფე­ო­და­ლურ ხა­ნა­ში.
ქ. გურ­ჯა­ა­ნის სა­ხე­ლის წარ­მო­შო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით ხალ­ხურ გად­მო­ცე­მებ­ში მრა­ვა­ლი ვერ­სია არ­სე­ბობს. ერთ-ერთ ის­ტო­რი­უ­ლად და­სა­ბუ­თე­ბუ­ლი ვერ­სი­ის თა­ნახ­მად ამ სა­ხელს თურ­ქუ­ლი წარ­მო­შო­ბა აქვს: სიტ­ყვა `გურჯ~ ქარ­თველს ნიშ­ნავს, ხო­ლო "გურ­ჯა­ა­ნი" ქარ­თველ­თა სად­გომს. მე­ო­რე ვერ­სი­ით, შუა სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის რუ­კა­ზე ახ­ტა­ლა­სა და ჩუმ­ლაყს შო­რის აღ­ნიშ­ნუ­ლია გუ­რე­მა­ნი და ვა­რა­უ­დო­ბენ, რომ სწო­რედ სა­ხელ­წო­დე­ბა გურ­ჯა­ა­ნი არის გუ­რე­მა­ნის სა­ხეც­ვლი­ლი ფორ­მა.

გურ­ჯა­ა­ნის მუნიციპალიტეტში მდე­ბა­რე­ობს ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ის­ტო­რი­უ­ლი ძეგ­ლე­ბი.
გურ­ჯა­ა­ნის სა­ვი­ზი­ტო ბა­რათს წარ­მო­ად­გენს ჯა­რის­კა­ცის მა­მის ძეგ­ლი.

მე­ო­რე მსოფ­ლიო ომის დროს ერთ-ერ­თი გურ­ჯა­ა­ნე­ლი გლე­ხის, გი­ორ­გი მა­ხა­რაშ­ვი­ლის ვა­ჟი ბრძო­ლა­ში და­იჭ­რა. შვი­ლის სა­ნა­ხა­ვად წა­სულ­მა მა­მამ მთე­ლი ფრონ­ტი შე­მო­ი­ა­რა. ამის შე­სა­ხებ 1964 წელს ქარ­თველ­მა რე­ჟი­სორ­მა რე­ზო ჩხე­ი­ძემ ფილ­მი გა­და­ი­ღო. ფილ­მის გმი­რის სა­ხე, რო­მე­ლიც დი­დე­ბულ­მა მსა­ხი­ობ­მა, სერ­გო ზა­ქა­რი­ა­ძემ გა­ნა­სა­ხი­ე­რა, ჯა­რის­კა­ცის მსოფ­ლიო მა­რა­დი­უ­ლი მა­მის გან­ზო­გა­დე­ბულ სა­ხედ იქ­ცა. ომ­ში მოხ­ვედ­რი­ლი უბ­რა­ლო გლე­ხი შვი­ლის პოვ­ნი­სა და მტერ­ზე გა­მარ­ჯვე­ბის ღრმა რწმე­ნით, მტკი­ცე ნა­ბი­ჯე­ბით მი­ი­წევს წინ. თუმ­ცა, სა­უ­ბე­დუ­როდ, შვი­ლი ომის და­სას­რულს მის მკლა­ვებ­ში ამ­თავ­რებს სი­ცოც­ხლეს.
ამ გმირ მა­მას 1978 წელს გურ­ჯა­ან­ში ძეგ­ლი და­უდ­გეს. მი­სი ავ­ტო­რია მე­რაბ ბერ­ძე­ნიშ­ვი­ლი
| Print |  E-mail
FaceBook Twitter Google
ამავე კატეგორიაში
სიღნაღში საშუადღეოდ ჩავდივართ და ქალაქის ცენტრში ლადო მჭედლიშვილს
ველოდებით. ლადო ადგილობრივი გიდია, რომელიც წესით ახლა, ქალაქში
ჩამოსულ უცხოელ ტურისტებს ქალაქის ღირსშესანიშნაობებს უნდა აცნობდეს.
სიღნაღში საშუადღეოდ ჩავდივართ და ქალაქის ცენტრში ლადო მჭედლიშვილს ველოდებით. ლადო ადგილობრივი გიდია, რომელიც წესით ახლა, ქალაქში ჩამოსულ უცხოელ ტურისტებს ქალაქის ღირსშესანიშნაობებს უნდა აცნობდეს.
16:53 / 24.07.2020
ჩვენ აქტიურად ვემზადებით ტურისტული სეზონისათვის. სასტუმროები
ჯანდაცვის სამინისტროს და ხელისუფლების მიერ დადგენილი წესების
მიხედვით ატარებენ ღონისძიებებს, რომლებიც პანდემიის წინააღმდეგ
ბრძოლისა და ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელებისკენ არის
მიმართული.
ჩვენ აქტიურად ვემზადებით ტურისტული სეზონისათვის. სასტუმროები ჯანდაცვის სამინისტროს და ხელისუფლების მიერ დადგენილი წესების მიხედვით ატარებენ ღონისძიებებს, რომლებიც პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლისა და ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელებისკენ არის მიმართული.
12:18 / 06.05.2020
ლა­გო­დე­ხის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტი ზღვის დო­ნი­დან 200-450 მეტ­რზე
სა­ქარ­თვე­ლოს უკი­დუ­რეს ჩრდი­ლო-აღ­მო­სავ­ლე­თით მდე­ბა­რე­ობს,
მდი­ნა­რე ალაზ­ნის მარ­ცხე­ნა სა­ნა­პი­როს­თან აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის
საზ­ღვარ­ზე.
ლა­გო­დე­ხის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტი ზღვის დო­ნი­დან 200-450 მეტ­რზე სა­ქარ­თვე­ლოს უკი­დუ­რეს ჩრდი­ლო-აღ­მო­სავ­ლე­თით მდე­ბა­რე­ობს, მდი­ნა­რე ალაზ­ნის მარ­ცხე­ნა სა­ნა­პი­როს­თან აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის საზ­ღვარ­ზე.
17:35 / 20.01.2016
დე­დოფ­ლის­წყა­როს მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტი გა­მო­ირ­ჩე­ვა
ის­ტო­რი­უ­ლი ძეგ­ლე­ბის სიმ­რავ­ლით.
დე­დოფ­ლის­წყა­როს მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტი გა­მო­ირ­ჩე­ვა ის­ტო­რი­უ­ლი ძეგ­ლე­ბის სიმ­რავ­ლით.
17:30 / 20.01.2016
სამართალი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აფენშიში, FORD TRANSIT- ი  ქვეითად მოსიარულეს დაეჯახა.
19:39 / 21-11-2020
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბადიაურში ავტოსაგზაო შემთხვევას 30 წლამდე ასაკის ახალგაზრდა ბიჭი ემსხვერპლა. შემთხვევა დაახლოებით 2 საათის წინ მოხდა.
11:21 / 26-10-2020
თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაფარეულში გვიან ღამით ერთი მაღაზია გაქურდეს, ასევე გაქურდეს მეორე მაღაზიასთან მდგარი ჩასარიცხი აპარატი.
12:58 / 09-10-2020
ეკონომიკა
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2021 ბიუჯეტიდან, მილიონ 875 ათასი სოციალურ სფეროზე დაიხარჯება. მერიის სოციალური მომსახურების სამსახურის ხელმძღვანელის სოფიო ქუმსიაშილის განმარტებით, თანხა მიმდინარე წელთან შედარებით გაზრდილია.
13:32 / 21-11-2020
ქალაქ თელავის წყალმომარაგების გაუმჯობესების მიზნით, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ ტენდერი გამოაცხადა. წინადადებების მიღება 25 სექტემბერს დასრულდება.
13:38 / 15-09-2020
სხვა ამბები
კახეთში, მე-10 მაჟორიტარული ოლქის 154 უბნიდან ამ დროისთვის დათვლილია 123 უბნის მონაცემები.
00:54 / 22-11-2020
დღეს, არჩევნების მეორე ტურში, კახეთის მე-10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში სასურველი კანდიდატისთვის ხმის მისაცემად, 51 785 ამომრჩეველი მივიდა
22:45 / 21-11-2020
12:00 საათის მონაცემებით, კახეთის მე-10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში თავისი არჩევანი 15 844-მა ამომრჩეველმა დააფიქსირა, რაც პირველ ტურთან შედარებით თითქმის 2-ჯერ ნაკლებია. პირველი  ტურის 12:00 საათის მონაცემებით, უბანზე  31 576 ამომრჩეველი იყო მისული.
13:55 / 21-11-2020
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2021 ბიუჯეტიდან, მილიონ 875 ათასი სოციალურ სფეროზე დაიხარჯება. მერიის სოციალური მომსახურების სამსახურის ხელმძღვანელის სოფიო ქუმსიაშილის განმარტებით, თანხა მიმდინარე წელთან შედარებით გაზრდილია.
13:32 / 21-11-2020
ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას არჩევნების მეორე ტურის შედეგების შესაჯამებლად ვადა 10 დეკემბრამდე აქვს.
12:26 / 21-11-2020
ანონსი
სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 27ნოემბერს ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
17:04 / 26-11-2020
ტესტი
20 ივნისს "საქართველოს ხმად" აღიარებული ჰამლეტ გონაშვილის დაბადების დღეა.  სახალხო მოლექსე და  ქართველთა მიერ „საქართველოს ხმად“ აღიარებული მომღერალი 1928 წელს სიღნაღის რაიონში დაიბადა.
10:49 / 20-06-2020
ვალუტა
EUR
EUR
1
3.9466
USD
USD
1
3.3137
GBP
GBP
1
4.4248
TRY
TRY
1
0.4195
RUB
RUB
100
4.3828
ამინდი
გურჯაანი -3 / 7 °C
img
საგარეჯო 1 / 7 °C
img
დ.წყარო -4 / 3 °C
img
სიღნაღი -3 / 5 °C
img
ლაგოდეხი -3 / 4 °C
img
ყვარელი -3 / 7 °C
img
თელავი 2 / 8 °C
img
ახმეტა 1 / 8 °C
img
კალენდარი

speqtri.ge შენი ვებგვერდი


მოცემული ვებ გვერდი „ჯუმლას" ძრავზე შექმნილი უნივერსალური კონტენტის მენეჯმენის სისტემის (CMS) ნაწილია. ის USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის "მედია გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობისთვის" (M-TAG) მეშვეობით შეიქმნა, რომელსაც „კვლევისა და გაცვლების საერთაშორისო საბჭო" (IREX) ახორციელებს. ამ ვებ საიტზე გამოქვეყნებული კონტენტი მთლიანად ავტორების პასუხისმგებლობაა და ის არ გამოხატავს USAID-ისა და IREX-ის პოზიციას.
This web page is part of Joomla based universal CMS system, which was developed through the USAID funded Media for Transparent and Accountable Governance (MTAG) program, implemented by IREX. The content provided through this web-site is the sole responsibility of the authors and does not reflect the position of USAID or IREX.