ჩემი არჩევანი
შშმ პირებისთვის ადაპტირებული უბნები კახეთის ოთხ ოლქში
ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში (ცესკო) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პირებისთვის თანაბარი საარჩევნო გარემოს ხელშეწყობის მიზნით, შექმნილია სამუშაო ჯგუფი. მის შემადგენლობაში შედიან: ცესკოს წევრები, სტრუქტურული ერთეულების, საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები.

შშმ პირთა მიმართ განსახორციელებელი საქმიანობები გათვალისწინებულია ცესკო-ს ყოველწლიურ სამოქმედო გეგმაში.
საარჩევნო ადმინისტრაციის ინიციატივით, 2015 წელს ცესკო-ს, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტს (მერია), საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, ასევე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი.

ხელმომწერმა ინსტიტუციებმა აიღეს ვალდებულებები, რომ საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფენ ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს მაქსიმალურ ხელშეწყობას და შეასრულებენ საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნას, რომელიც ითვალისწინებს საარჩევნო უბნისთვის ისეთი შენობა-ნაგებობის გამოყოფას, რომელიც ყველა ამომრჩევლისთვის ხელმისაწვდომი იქნება. ასეთი შენობა-ნაგებობის არარსებობის შემთხვევაში კი, ზემოთ აღნიშნულ უწყებებს კენჭისყრის დღისთვის ადაპტირების ვალდებულება გააჩნიათ.

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, შშმ ამომრჩევლებისთვის კენჭისყრის დღეს ხელმისაწვდომია:
-უსინათლო ამომრჩევლებისთვის - ყველა საარჩევნო უბანზე საარჩევნო ბიულეტენის შესავსები ჩარჩო;
-მცირემხედველი ამომრჩევლებისთვის - ყველა საარჩევნო უბანზე ორი ცალი გამადიდებელი ლინზა;
-ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ამომრჩევლებისთვის - ადაპტირებულ საარჩევნო უბნებზე სპეციალური ხმის მიცემის კაბინები;
-ყრუ ამომრჩევლებისთვის - ყველა საარჩევნო უბანზე გამოკრული ხმის მიცემის პროცედურების ამსახველი პოსტერი.

#25 სიღნაღის მაჟორიტარულ ოლქში სულ ადაპტირებული 12 უბანია, აქედან ზოგან პანდუსია მოწყობილი და ზოგან მარტივი ადაპტაცია (საარჩევნო უბნები განთავსებულია პირველ სართულზე).

ადაპტირებული უბნების ჩამონათვალი ასეთია:

#25 სიღნაღის მაჟორიტარული ოლქის ადაპტირებული უბნები

#1 საუბნო საარჩევნო კომისია; (მარტივი ადაპტაცია)
#4 საუბნო საარჩევნო კომისია; (პანდუსი)
#8 საუბნო საარჩევნო კომისია; (პანდუსი)
#9 საუბნო საარჩევნო კომისია; (პანდუსი)
#11 საუბნო საარჩევნო კომისია; (მარტივი ადაპტაცია)
#14 საუბნო საარჩევნო კომისია; (პანდუსი)
#16 საუბნო საარჩევნო კომისია; (პანდუსი)
#19 საუბნო საარჩევნო კომისია; (მარტივი ადაპტაცია)
#24 საუბნო საარჩევნო კომისია; (მარტივი ადაპტაცია)
#26 საუბნო საარჩევნო კომისია; (მარტივი ადაპტაცია)
#30 საუბნო საარჩევნო კომისია; (მარტივი ადაპტაცია)
#32 საუბნო საარჩევნო კომისია; (მარტივი ადაპტაცია)

#24 გურჯაანის მაჟორიტარული ოლქის ადაპტირებული უბნები:


#2 საუბნო საარჩევნო კომისია; (მარტივი ადაპტაცია)
#4 საუბნო საარჩევნო კომისია; (პანდუსი)
#8 საუბნო საარჩევნო კომისია; (პანდუსი)
#9 საუბნო საარჩევნო კომისია; (პანდუსი)
#10 საუბნო საარჩევნო კომისია; (მარტივი ადაპტაცია)
#15 საუბნო საარჩევნო კომისია; (მარტივი ადაპტაცია)
#17 საუბნო საარჩევნო კომისია; (მარტივი ადაპტაცია)
#23 საუბნო საარჩევნო კომისია; (მარტივი ადაპტაცია)
#28 საუბნო საარჩევნო კომისია; (მარტივი ადაპტაცია)
#29 საუბნო საარჩევნო კომისია; (პანდუსი)
#30 საუბნო საარჩევნო კომისია; (პანდუსი)
#32 საუბნო საარჩევნო კომისია; (მარტივი ადაპტაცია)
#32 საუბნო საარჩევნო კომისია; (პანდუსი)
#34 საუბნო საარჩევნო კომისია; (პანდუსი)
#35 საუბნო საარჩევნო კომისია; (მარტივი ადაპტაცია)
#36 საუბნო საარჩევნო კომისია; (მარტივი ადაპტაცია)
#37 საუბნო საარჩევნო კომისია; (მარტივი ადაპტაცია)
#39 საუბნო საარჩევნო კომისია; (პანდუსი)
#41 საუბნო საარჩევნო კომისია; (მარტივი ადაპტაცია)
#42 საუბნო საარჩევნო კომისია; (მარტივი ადაპტაცია)
#43 საუბნო საარჩევნო კომისია; (პანდუსი)
#47 საუბნო საარჩევნო კომისია; (პანდუსი)
#50 საუბნო საარჩევნო კომისია; (პანდუსი)

#23 საგარეჯოს მაჟორიტარული ოლქის ადაპტირებული უბნები:
#11 საუბნო საარჩევნო კომისია; (მარტივი ადაპტაცია)
#17 საუბნო საარჩევნო კომისია;(მარტივი ადაპტაცია)
#19 საუბნო საარჩევნო კომისია;(მარტივი ადაპტაცია)
#20 საუბნო საარჩევნო კომისია;(მარტივი ადაპტაცია)
#36 საუბნო საარჩევნო კომისია; (პანდუსი)
#33 საუბნო საარჩევნო კომისია; (მარტივი ადაპტაცია)
#50 საუბნო საარჩევნო კომისია; (პანდუსი)

დედოფლისწყაროს #25 მაჟორიტარული ოლქის ადაპტირებული უბნები:
#1 საუბნო საარჩევნო კომისია; (პანდუსი)
#2 საუბნო საარჩევნო კომისია; (მარტივი ადაპტაცია)
#13საუბნო საარჩევნო კომისია; (მარტივი ადაპტაცია)
#14 საუბნო საარჩევნო კომისია; (მარტივი ადაპტაცია)
#17 საუბნო საარჩევნო კომისია; ( პანდუსი)
#18 საუბნო საარჩევნო კომისია; (პანდუსი)
#22 საუბნო საარჩევნო კომისია; (მარტივი ადაპტაცია)
#23 საუბნო საარჩევნო კომისია; (მარტივი ადაპტაცია)

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, ადაპტირებული უბნების რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება, თუკი 2012 წელს ასეთი სულ 102 იყო, 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ეს რიცხვი 1115-ს შეადგენდა.
| Print |  E-mail
FaceBook Twitter Google
ამავე კატეგორიაში
კენჭისყრა ტარდება კენჭისყრის დღეს 08:00 საათიდან 20:00 საათამდე
კენჭისყრა ტარდება კენჭისყრის დღეს 08:00 საათიდან 20:00 საათამდე
11:00 / 13.09.2017
საქართველოში პირველი მრავალპარტიული და დემოკრატიული არჩევნები 1919
წლიდან იღებს სათავეს. 14-16 თებერვალს მოსახლეობამ საქართველოს
დამფუძნებელი კრება აირჩია, რომელსაც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს
სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური საფუძვლები უნდა განესაზღვრა,
ასევე, შეემუშავებინა კონსტიტუცია.
საქართველოში პირველი მრავალპარტიული და დემოკრატიული არჩევნები 1919 წლიდან იღებს სათავეს. 14-16 თებერვალს მოსახლეობამ საქართველოს დამფუძნებელი კრება აირჩია, რომელსაც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური საფუძვლები უნდა განესაზღვრა, ასევე, შეემუშავებინა კონსტიტუცია.
12:28 / 12.09.2017
არჩევნების გზით ხელისუფლების მოსვლა დემოკრატიული სახელმწიფოს
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ლეგიტიმური ხელისუფლების
არჩევისთვის საჭიროა ამომრჩევლის აქტიურობა.
არჩევნების გზით ხელისუფლების მოსვლა დემოკრატიული სახელმწიფოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ლეგიტიმური ხელისუფლების არჩევისთვის საჭიროა ამომრჩევლის აქტიურობა.
17:03 / 11.09.2017
არჩევნები დემოკრატიული მმართველობის ცენტრალური მექანიზმია, რომლის
მეშვეობითაც სახელმწიფო მოხელეები ანგარიშვალდებულნი ხდებიან
მოსახლეობის წინაშე. არჩევნების ინსტიტუტს ხშირად დემოკრატიის საზომად
თვლიან.
არჩევნები დემოკრატიული მმართველობის ცენტრალური მექანიზმია, რომლის მეშვეობითაც სახელმწიფო მოხელეები ანგარიშვალდებულნი ხდებიან მოსახლეობის წინაშე. არჩევნების ინსტიტუტს ხშირად დემოკრატიის საზომად თვლიან.
16:24 / 11.09.2017
სამართალი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აფენშიში, FORD TRANSIT- ი  ქვეითად მოსიარულეს დაეჯახა.
19:39 / 21-11-2020
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბადიაურში ავტოსაგზაო შემთხვევას 30 წლამდე ასაკის ახალგაზრდა ბიჭი ემსხვერპლა. შემთხვევა დაახლოებით 2 საათის წინ მოხდა.
11:21 / 26-10-2020
თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაფარეულში გვიან ღამით ერთი მაღაზია გაქურდეს, ასევე გაქურდეს მეორე მაღაზიასთან მდგარი ჩასარიცხი აპარატი.
12:58 / 09-10-2020
ეკონომიკა
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2021 ბიუჯეტიდან, მილიონ 875 ათასი სოციალურ სფეროზე დაიხარჯება. მერიის სოციალური მომსახურების სამსახურის ხელმძღვანელის სოფიო ქუმსიაშილის განმარტებით, თანხა მიმდინარე წელთან შედარებით გაზრდილია.
13:32 / 21-11-2020
ქალაქ თელავის წყალმომარაგების გაუმჯობესების მიზნით, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ ტენდერი გამოაცხადა. წინადადებების მიღება 25 სექტემბერს დასრულდება.
13:38 / 15-09-2020
სხვა ამბები
კახეთში, მე-10 მაჟორიტარული ოლქის 154 უბნიდან ამ დროისთვის დათვლილია 123 უბნის მონაცემები.
00:54 / 22-11-2020
დღეს, არჩევნების მეორე ტურში, კახეთის მე-10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში სასურველი კანდიდატისთვის ხმის მისაცემად, 51 785 ამომრჩეველი მივიდა
22:45 / 21-11-2020
12:00 საათის მონაცემებით, კახეთის მე-10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში თავისი არჩევანი 15 844-მა ამომრჩეველმა დააფიქსირა, რაც პირველ ტურთან შედარებით თითქმის 2-ჯერ ნაკლებია. პირველი  ტურის 12:00 საათის მონაცემებით, უბანზე  31 576 ამომრჩეველი იყო მისული.
13:55 / 21-11-2020
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2021 ბიუჯეტიდან, მილიონ 875 ათასი სოციალურ სფეროზე დაიხარჯება. მერიის სოციალური მომსახურების სამსახურის ხელმძღვანელის სოფიო ქუმსიაშილის განმარტებით, თანხა მიმდინარე წელთან შედარებით გაზრდილია.
13:32 / 21-11-2020
ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას არჩევნების მეორე ტურის შედეგების შესაჯამებლად ვადა 10 დეკემბრამდე აქვს.
12:26 / 21-11-2020
ანონსი
სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 27ნოემბერს ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
17:04 / 26-11-2020
ტესტი
20 ივნისს "საქართველოს ხმად" აღიარებული ჰამლეტ გონაშვილის დაბადების დღეა.  სახალხო მოლექსე და  ქართველთა მიერ „საქართველოს ხმად“ აღიარებული მომღერალი 1928 წელს სიღნაღის რაიონში დაიბადა.
10:49 / 20-06-2020
ვალუტა
EUR
EUR
1
3.9466
USD
USD
1
3.3137
GBP
GBP
1
4.4248
TRY
TRY
1
0.4195
RUB
RUB
100
4.3828
ამინდი
გურჯაანი -3 / 7 °C
img
საგარეჯო 1 / 7 °C
img
დ.წყარო -4 / 3 °C
img
სიღნაღი -3 / 5 °C
img
ლაგოდეხი -3 / 4 °C
img
ყვარელი -3 / 7 °C
img
თელავი 2 / 8 °C
img
ახმეტა 1 / 8 °C
img
კალენდარი

speqtri.ge შენი ვებგვერდი


მოცემული ვებ გვერდი „ჯუმლას" ძრავზე შექმნილი უნივერსალური კონტენტის მენეჯმენის სისტემის (CMS) ნაწილია. ის USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის "მედია გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობისთვის" (M-TAG) მეშვეობით შეიქმნა, რომელსაც „კვლევისა და გაცვლების საერთაშორისო საბჭო" (IREX) ახორციელებს. ამ ვებ საიტზე გამოქვეყნებული კონტენტი მთლიანად ავტორების პასუხისმგებლობაა და ის არ გამოხატავს USAID-ისა და IREX-ის პოზიციას.
This web page is part of Joomla based universal CMS system, which was developed through the USAID funded Media for Transparent and Accountable Governance (MTAG) program, implemented by IREX. The content provided through this web-site is the sole responsibility of the authors and does not reflect the position of USAID or IREX.