ჩემი არჩევანი
რატომაა აუცილებელი ხელისუფლების ცვლილება არჩევნების გზით
საქართველოში პირველი მრავალპარტიული და დემოკრატიული არჩევნები 1919 წლიდან იღებს სათავეს. 14-16 თებერვალს მოსახლეობამ საქართველოს დამფუძნებელი კრება აირჩია, რომელსაც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური საფუძვლები უნდა განესაზღვრა, ასევე, შეემუშავებინა კონსტიტუცია.

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის (ცესკო) მონაცემებით, საქართველოს ახალი რესპუბლიკის არჩევნების ისტორია 1990 წელს დაიწყო. ამ დროს საქართველო ჯერ კიდევ არ იყო აღიარებული, როგორც სუვერენული სახელმწიფო.

1990 წლიდან დღემდე სულ 28 არჩევნები გაიმართა: 6 საპრეზიდენტო, 9 საპარლამენტო, 9 აჭარის უმაღლესი საბჭოსა და 5 ადგილობრივი თვითმმართველობის. აგრეთვე ჩატარდა 2 რეფერენდუმი და 1 პლებისციტი.
იმავე, 1990 წლიდან დღემდე ხელისუფლება სულ სამჯერ შეიცვალა: ერთხელ სამოქალაქო ომის (ზვიად გამსახურდიას პერიოდი), ერთხელ ვარდების რევოლუციის (2003 წელი) და ერთხელ არჩევნების, ანუ დემოკრატიის გზით (2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები).

რატომაა აუცილებელი ხელისუფლების ცვლილება არჩევნების მეშვეობით და არა ქუჩაში გამოსვლებით, აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით საქართველოს „ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ საარჩევნო და თვითმმართველობის პროექტების კოორდინატორი ირმა პავლიაშვილი გვესაუბრება.
- „დემოკრატიული სახელმწიფოს პრინციპებიდან და იმ კონსტიტუციური რეჟიმიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს, მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლების ცვლილება არჩევნების გზით მოხდეს. ამომრჩეველმა სწორედ, ამ დროს უნდა დააფიქსიროს თავისი დამოკიდებულება ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიისა და კანდიდატის მიმართ, შემდეგ კი ქვეყნის მმართთველობა კონსტიტუციურ რეჟიმში წარიმართოს. საქართველოს კონსტიტუცია განსაზღვრავს, რომ ხელისუფლების წყარო არის ხალხი. დემოკრატიის გამოხატულების რამდენიმე ფორმიდან ერთ-ერთი სწორედ ისაა, რომ არჩევნების გზით შეიცვალოს ხელისუფლება. აქედან გამომდინარე, ერთიანობაში თუ შევაფასებთ, რა მნიშვნელობა აქვს არჩევნებს დემოკრატიულ ქვეყნებში, სწორედაც რომ ესაა გადამწყვეტი. ამომრჩეველმა ინფორმირებული არჩევანი უნდა გააკეთოს, უნდა მივიდეს საარჩევნო უბანზე და თავისი ნება-სურვილის მიხედვით, პრინციპებთან და ღირებულებებთან შესაბამისად, დააფიქსიროს საკუთარი არჩევანი.“

ირმა პავლიაშვილის თქმითვე, თუკი ხელისუფლების ცვლილება არა არჩევნების, არამედ ძალადობრივი ქმედებით მოხდება, შესაძლოა, საფრთხე შეექმნას ქვეყნის განვითარებასა და დემოკრატიულ ღირებულებებს.

„ნების გამოხატვა, ეს იქნება მანიფესტაცია თუ სხვა რამ, უნდა მოხდეს მშვიდობიანი ფორმით, უნდა განხორციელდეს კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში და არ გადაიზარდოს ძალადობრივ ქმედებაში, რამაც შესაძლოა, საფრთხე შეუქმნას ქვეყნის განვითარებასა და დემოკრატიული ღირებულებების დამკვიდრებას. როდესაც არჩევნების გზით ხდება ხელისუფლების ცვლილება, საზოგადოებამ უნდა დააფიქსიროს თავისი ნება. გარკვეული წლებია, საარჩევნო პროცესების დროს, ამომრჩეველთა აქტივობა იკლებს. შეიძლება, ეს რიგი პრობლემებით იყოს გამოწვეული, რადგანაც საქართველო განვითარებადი დემოკრატიის ქვეყანაა, ამიტომ კიდევ დიდი გზა უნდა განვლოს იმისთვის, რომ შენარჩუნდეს საბოლოო ღირებულებები, რომლებიც გაცხადებული გვაქვს. თუმცა აქვე აღვნიშნავ, რომ ცვლილებები უნდა მოხდეს მშვიდობიანი გზით.“
როგორც ირმა პავლიაშვილი აღნიშნავს, ნებისმიერმა ამომრჩეველმა უნდა გაითავისოს, რომ მისი ხმა გადამწყვეტია. თუკი მოქალაქეს სურს, გარკვეული ცვლილებები ქვეყანაში, უნდა მივიდეს არჩევნებზე და თავისი პოზიცია იქ დააფიქსიროს.

| Print |  E-mail
FaceBook Twitter Google
ამავე კატეგორიაში
კენჭისყრა ტარდება კენჭისყრის დღეს 08:00 საათიდან 20:00 საათამდე
კენჭისყრა ტარდება კენჭისყრის დღეს 08:00 საათიდან 20:00 საათამდე
11:00 / 13.09.2017
ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში (ცესკო) შეზღუდული შესაძლებლობების
მქონე (შშმ) პირებისთვის თანაბარი საარჩევნო გარემოს ხელშეწყობის
მიზნით, შექმნილია სამუშაო ჯგუფი. მის შემადგენლობაში შედიან: ცესკოს
წევრები, სტრუქტურული ერთეულების, საერთაშორისო და ადგილობრივი
არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე სახელმწიფო უწყებების
წარმომადგენლები.
ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში (ცესკო) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პირებისთვის თანაბარი საარჩევნო გარემოს ხელშეწყობის მიზნით, შექმნილია სამუშაო ჯგუფი. მის შემადგენლობაში შედიან: ცესკოს წევრები, სტრუქტურული ერთეულების, საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები.
10:34 / 12.09.2017
არჩევნების გზით ხელისუფლების მოსვლა დემოკრატიული სახელმწიფოს
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ლეგიტიმური ხელისუფლების
არჩევისთვის საჭიროა ამომრჩევლის აქტიურობა.
არჩევნების გზით ხელისუფლების მოსვლა დემოკრატიული სახელმწიფოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ლეგიტიმური ხელისუფლების არჩევისთვის საჭიროა ამომრჩევლის აქტიურობა.
17:03 / 11.09.2017
არჩევნები დემოკრატიული მმართველობის ცენტრალური მექანიზმია, რომლის
მეშვეობითაც სახელმწიფო მოხელეები ანგარიშვალდებულნი ხდებიან
მოსახლეობის წინაშე. არჩევნების ინსტიტუტს ხშირად დემოკრატიის საზომად
თვლიან.
არჩევნები დემოკრატიული მმართველობის ცენტრალური მექანიზმია, რომლის მეშვეობითაც სახელმწიფო მოხელეები ანგარიშვალდებულნი ხდებიან მოსახლეობის წინაშე. არჩევნების ინსტიტუტს ხშირად დემოკრატიის საზომად თვლიან.
16:24 / 11.09.2017
ამომრჩეველთა ერთიანი სიების შედგენა საარჩევნო პროცესის ერთ -ერთი
უმნიშვნელოვანესი ელემენტია. ის მუდმივია, მაგრამ სისტემატურად ხდება
მისი განახლება. განახლებული სიების საჯარო ინფორმაციისთვის
მიკუთვნებული ვერსია ხელმისაწვდომია საარჩევნო რეგისტრაციის მქონე
პარტიებისთვის, საარჩევნო ბლოკებისთვის, საინიციტივო ჯგუფებისათვის,
საარჩევნო კანონმდებლობით განსაზღვრული დამკვირვებელი ორგანიზაციებისა
და ამომრჩევლებისათვის (ამომრჩეველს უფლება აქვს, მოითხოვოს მხოლოდ
საკუთარი და ოჯახის წევრების შესახებ არსებული ყველა მონაცემის
გაცნობა და მათში ცვლილების შეტანა).
ამომრჩეველთა ერთიანი სიების შედგენა საარჩევნო პროცესის ერთ -ერთი უმნიშვნელოვანესი ელემენტია. ის მუდმივია, მაგრამ სისტემატურად ხდება მისი განახლება. განახლებული სიების საჯარო ინფორმაციისთვის მიკუთვნებული ვერსია ხელმისაწვდომია საარჩევნო რეგისტრაციის მქონე პარტიებისთვის, საარჩევნო ბლოკებისთვის, საინიციტივო ჯგუფებისათვის, საარჩევნო კანონმდებლობით განსაზღვრული დამკვირვებელი ორგანიზაციებისა და ამომრჩევლებისათვის (ამომრჩეველს უფლება აქვს, მოითხოვოს მხოლოდ საკუთარი და ოჯახის წევრების შესახებ არსებული ყველა მონაცემის გაცნობა და მათში ცვლილების შეტანა).
19:37 / 16.08.2017
სხვა ამბები
პატარძეულელმა პოეტმა რომან ზუკაკიშვილმა ლექსების მორიგი კრებული გამოსცა. "ჩვენ და წუთისოფელი" (პოეზიის მეორე ტომი) - ასე ჰქვია წიგნს, რომელშიც შეტანილია 500-მდე უმთავრესად ახალი ლექსი.
16:37 / 02-06-2020
იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული წლიური ქულა მოსწავლისთვის არ არის დამაკმაყოფილებელი, მას ექნება შესაძლებლობა სკოლის ადმინისტრაციას მიმართოს და კონკრეტულ საგანში ნიშანი აიმაღლოს. - ამის შესახებ განათლების მინისტრმა, მიხეილ ჩხენკელმა მთავრობის სხდომაზე ანტიკრიზისული გეგმის პრეზენტაციისას განაცხადა.
18:25 / 15-05-2020
როგორც დღეს საქართველოს განათლების მინისტრმა, მიხეილ ჩხენკელმა მთავრობის სხდომაზე განაცხადა, სკოლებში მოსწავლეები ახალი მოდელით შეფასდებიან. მისი განმარტებით, არსებობს შეფასების ორი ფორმა: განმავითარებელი და განსაზღვრული.
17:43 / 15-05-2020
განათლების მინისტრის, მიხეილ ჩხენკელის განცადებით, ერთიანი ეროვნული გამოცდები ჩატარდება იგივე ფორმატით და იგივე დროს, როგორც ადრე.
17:37 / 15-05-2020
დღეს გამართულ მთავრობის სხდომაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, გიორგი გახარამ განათლების ანტიკრიზისულ გეგმაზე ისაუბრა და კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ 2019–2020 სასწავლო წელი აკადემიურ წლად არ გამოცხადდება.
17:04 / 15-05-2020
გურჯაანში კულტურის ცენტრის წინ, თამარ მეფის ქუჩაზე, 600 კვადრატული მეტრის სიგრძის სკვერს ჩაუტარდა რეაბილატაცია და მოხდა მისი გამწვანება. როგორც ააიპ მუნიციპალური კულტურის ცენტრის დირექტორი, ვალერი შოშიაშვილი ამბობს, ამისთვის 6 ათასი ლარი გაიხარჯა.
12:06 / 07-05-2020
ვალუტა
EUR
EUR
1
3.3422
USD
USD
1
2.9841
GBP
GBP
1
3.7394
TRY
TRY
1
0.4413
RUB
RUB
100
4.3130
ამინდი
გურჯაანი 15 / 30 °C
img
საგარეჯო 13 / 27 °C
img
დ.წყარო 12 / 28 °C
img
სიღნაღი 14 / 31 °C
img
ლაგოდეხი 13 / 26 °C
img
ყვარელი 15 / 30 °C
img
თელავი 14 / 28 °C
img
ახმეტა 13 / 28 °C
img
კალენდარი
«« ივნისი 2020 »»
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 12345

speqtri.ge შენი ვებგვერდი


მოცემული ვებ გვერდი „ჯუმლას" ძრავზე შექმნილი უნივერსალური კონტენტის მენეჯმენის სისტემის (CMS) ნაწილია. ის USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის "მედია გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობისთვის" (M-TAG) მეშვეობით შეიქმნა, რომელსაც „კვლევისა და გაცვლების საერთაშორისო საბჭო" (IREX) ახორციელებს. ამ ვებ საიტზე გამოქვეყნებული კონტენტი მთლიანად ავტორების პასუხისმგებლობაა და ის არ გამოხატავს USAID-ისა და IREX-ის პოზიციას.
This web page is part of Joomla based universal CMS system, which was developed through the USAID funded Media for Transparent and Accountable Governance (MTAG) program, implemented by IREX. The content provided through this web-site is the sole responsibility of the authors and does not reflect the position of USAID or IREX.