საზოგადოება
სად იქნება დასაშვები მოწევა - პასუხები აქტუალურ კითხვებზე თამბაქოს კონტროლის ახალი კანონის შესახებ
დღეიდან ძალაში შევიდა თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობის რამდენიმე რეგულაცია: ყველა შენობა-ნაგებობა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი (გარდა კანონით გათვალისწინებული გამონაკლისებისა), თავისუფლდება თამბაქოს კვამლისგან! 1 მაისიდან აკრძალულია თამბაქოს, ჩილიმის და ელექტრო სიგარეტის მოხმარება ამ სივრცეებში.

ასევე იკრაძალება თამბაქოს ნაწარმის,  აქსესუარების და თამბაქოს მოხმარებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობების რეკლამა, პოპულარიზაცია, სპონსორობა.  ამ ტიპის პროდუქციის რეალიზაციაზედაწესებულია
შეზღუდვები.

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოსახლეობას სთავაზობს პასუხს ამ საკითხთან დაკავშირებით არსებულ თითქმის ყველა აქტუალურ კითხვაზე.


- რა მიზანს ისახავს კანონი თამბაქოს შესახებ?
თამბაქოს მიერ გამოწვეული ზიანით საქართველოში ყოველწლიურად 11 400 ადამიანი იღუპება. კანონის მიზანია ჩვენს ქვეყანაში თამბაქოს აქტიური და პასიური მოხმარების შედეგად გამოწვეული დაავადებებისა და სიკვდილიანობის შემცირება. თამბაქოს კვამლი უდიდეს ზიანს აყენებს ადამიანის ჯანმრთელობას, იგი ქრონიკულ დაავადებების ერთ-ერთი უპირველესი გამომწვევიცაა . აღნიშნული კანონის ამოქმედების შემდეგ ქვეყნის ბიუჯეტი დაიზოგება. თამბაქოს მომწამვლელ ნაწარმში ყოველწლიურად გადახდილი მილიონობით ლარი კი საზოგადოების სასარგებლოდ გაცილებით უკეთესი მიზნებისკენ მიიმართება.

- რაც შეეხება სხვა ქვეყნებს, რამდენად ხშირია შენობაში თამბაქოს მოწევის აკრძალვა?
ევრო - კავშირის ქვეყნების აბსოლუტურ უმრავლესობას აქვს მსგავსი კანონი და წარმატებით ართმევს თავს მის აღსრულებას. ბრიტანეთში მოწევის აკრძალვა ჯერ კიდევ 2007 წელს დაკანონდა, ხოლო ამერიკის რამდენიმე შტატში არსებობს სხვადასხვა რეგულაციები შენობებში მოწევის შეზღუდვასთან დაკავშირებით. აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების უმრავლესობამ უახლეს წარსულში აკრძალა მოწევა შენობების შიგნით გარკვეული საგამონაკლისო წესებით. აღმოსავლეთ ევროპაში მსგავსი კანონი აქვს მიღებული მოლდოვას, რუმინეთს, უკრაინას, რუსეთსა და ა.შ.

- საქართველოს მოსახლეობისთვის რა სარგებლის მომტანი იქნება აღნიშნული კანონი?
თამბაქოს მოხმარების კუთხით საქართველო მსოფლიოში მე-12, ხოლო ევროპის რეგიონში მე-2 ადგილზეა. ახალი თაობის კანონი თამბაქოს კონტროლის შესახებ საქართველოს მოქალაქეებს პირველ რიგში შეუნარჩუნებს ჯანმრთელობას, გაადაარჩენს ბევრ სიცოცხლეს. შემდეგი 15 წლის განმავლობაში, გადავარჩენთ 53 ათასზე მეტ თანამოქალაქეს ნაადრევი და მტანჯველი სიკვდილისგან და ქვეყნის ეკონომიკისთვის 3.5 მილიარდი ლარი დაიზოგება. ეს ციფრები მოყვანილია კვლევაში, რომელიც გაეროს განვითარების პროგრამისა და საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორების თანამშრომლობით ჩატარდა.

- რა შეზღუდვებს დაგვიწესებს ახალი კანონი?
შეზღუდვები ბევრი არ არის, თუმცა მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ დავიცვათ მომავალი თაობები მსოფლიოში გავრცელებული თამბაქოს ეპიდემიისგან და ამდენად დავიცვათ მათი ჯანმრთელობა. ძირითადი შეზღუდვა შეეხება შენობის შიგნით თამბაქოს მოწევას. ყველა შენობა 1 მაისიდან უნდა იყოს თამბაქოს კვამლისგან თავისუფალი. ნებისმიერი მწეველი ადამიანი მოვალეა პატივი სცეს თავის თანამოქალაქე არა-მწეველის უფლებას ჯანმრთელობაზე და შენობის გარეთ მოიხმაროს თამბაქო.

- დაგვიკონკრეტეთ შეიძლება თუ არა მაგალითად, არა სიგარეტის, არამედ ელექტრონული სიგარეტის მოწევა?

1 მაისიდან შენობათა ინტერიერი იქნება თავისუფალი ნებისმიერი სახის თამბაქოს კვამლისგან, მათ შორის ელექტრონული სიგარეტიდან და ჩილიმიდან გამოფრქვეული კვამლისგან.

- კერძოდ რომელ შენობებს შეეხება ეს შეზღუდვა?
ნებისმიერი ტიპის საზოგადოებრივი თავშეყრის შენობება- ნაგებობებს, მათ შორის იმ შენობებს, სადაც ჩვენი თანამოქალაქები მუშაობენ, არ აქვს მნიშვნელობა ეს არის კერძო თუ საჯარო დაწესებულება. მოწევა შეიზღუდება აგრეთვე რესტორნების, კაფეების, ბარების, სასტუმროების (კვების სხვა ობიექტების, გასართობი კლუბების, ცენტრების, კომერციული-სავაჭრო ობიექტებისა და მაღაზიების ინტერიერში, ანუ უშუალოდ შენობებში. კანონი თამბაქოს მოწევას აკრძალავს სილამაზის სალონებში, სამედიცინო და ფარმაცევტული დაწესებულებებში, პოლიკლინიკებში, ესთეტიკური მედიცინის ცენტრების, სამედიცინო-სპორტულ-გამაჯანსაღებელი სპა ცენტრების ინტერიერში და მათ საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებზე. შეზღუდვა ასევე შეეხება სასწავლო დაწესებულებებს, უნივერსიტეტებს, სკოლებს, ბაგა-ბაღებსა და მათ საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებს. ამდენად ამ დაწესებულებების ადმინისტრაციის ხელმძღვანელებმა უნდა უზრუნველყონ მწეველთათვის სპეციალური ადგილების გამოყოფა.

- სასტუმროებზე გავრცელდება ეს აკრძალვა?
ნაწილობრივ. კერძოდ, 2020 წლის 1 იანვრამდე დასაშვებია თამბაქოს მოწევა სასტუმროს ნომრების არაუმეტეს 20 პროცენტში. დაუშვებელია სასტუმროს მოსაწევ და არამოსაწევ ნომრებში თამბაქოს მოწევის რეჟიმის შეცვლა. სასტუმროს მოსაწევი ნომრები უნდა გამოიყოს სასტუმროს ადმინისტრაციის სპეციალური ბრძანებით, რომელიც სასტუმროში თვალსაჩინო ადგილას უნდა განთავსდეს.

- დღემდე აკრძალული იყო მოწევა ბენზინ-გასამართ სადგურებზე, ამ მიმართულებით უნდა ველოდოთ სიახლეს?
ამ მხრივ სიახლეს კანონი არ შეიცავს. როგორც ადრე მოქმედებდა ეს შეზღუდვა, ისევე იმოქმედებს 1 მაისიდანაც, კერძოდ ბენზინგასამართი, გაზ-გასამართი და გაზგამანაწილებელი სადგურების, აგრეთვე იმ დაწესებულებათა შენობა-ნაგებობებში და მათ საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებზე, სადაც ცეცხლსაშიში ნივთიერებები ინახება მოწევა დაუშვებელია.

- როგორ განვსაზღვროთ რა არის შენობა აღნიშნული კანონის მიხედვით?
შენობა - ნაგებობა არის ნებისმიერი აშენებული კონსტრუქცია, რომელსაც აქვს იატაკი, სახურავი ანდა ჭერი, ხოლო მისი კედლები ნახევრად მაინც არის მოძრავი ან უძრავი, მაგალითად აივანი, ვერანდა ღია ან დახურული დარაბებით ან კარით ჩაითვლება შენობად. მარტივია ვუპასუხოთ კითხვას თუ რა არ არის შენობა. - შენობა არ არის ყველა ის დანარჩენი სივრცე, რომელიც სათანადოდ ნიავდება,და რომელსაც არ გააჩნია ჭერი და მოძრავი ან უძრავი კედლები.

- რა ვქნათ როდესაც დავინახავთ, რომ მძღოლი ეწევა ტაქსიში ან სამარშუტო ტაქსიში ?

კანონის მიხედვით ტაქსიში მოწევა დასაშვებია, ასევე თუკი საზღვაო ქალაქში იმყოფებით, კატერშიც ნებისმიერ მწეველს შეუძლია მოწევა. თუმცა რაც შეეხება ავტობუსს, ტრამვაის, სამარშუტო ტაქსის - ცხადია აქ ვერავინ მოწევს და ეს იქნება კანონის დარღვევა.

- სად იქნება დასაშვები მოწევა?
ფიზიკური პირის საცხოვრებელ ადგილას; თამბაქოს კვამლის შემსწავლელ სპეციალიზებულ ლაბორატორიულ დანადგარში; პენიტენციურ დაწესებულებაში, სადაც მოწევის პირობებს განსაზღვრავს შესაბამისი მინისტრი; წინასწარი დაკავების იზოლატორში; კანონის შესაბამისად გაცემული ნებართვის საფუძველზე მოწყობილ სიგარაბარში; სამორინეში; აეროპორტის სატრანზიტო ზონაში სპეციალურად გამოყოფილ მოსაწევ ოთახში; სტაციონარული ფსიქიატრიული და პალიატიური მკურნალობისთვის განკუთვნილ დაწესებულებებში თამბაქოს მოწევა ნებადართულია შესაბამისი დაწესებულების ხელმძღვანელის სპეციალური ბრძანებით დადგენილი წესით. 2020 წლის 1 იანვრამდე დასაშვებია სტადიონის ტერიტორიაზე მოწევა. 2020 წლის 1 იანვრამდე დასაშვებია თამბაქოს მოწევა სასტუმროს ნომრების არაუმეტეს 20%-ში.

სადარბაზოში შეიძლება სიგარეტის მოწევა?
არა, რადგან სადარბაზო არის მრავალბინიანი სახლის საერთო ქონება, ისევე როგორც ვესტიბიული, დერეფანი, კიბის უჯრედი, სარდაფი, სხვენი, სახურავი, ლიფტი.

რამდენი იქნება ჯარიმა კანონის დარღვევისთვის ?
  • წესების დარღვევის შემთხვევაში დაწესებულება დაჯარიმდება 500 ლარით, განმეორებისას – 1000 ლარით.
  • ფიზიკური პირის შემთხვევაში ჯარიმა 100 ლარია. იმ შემთხვევაში, თუ ფიზიკური პირი მოწევს მრავალბინიანი სახლის იმ ნაწილში, რომელიც საერთო ქონებაა (ვესტიბიული, სადარბაზო, დერეფანი, კიბის უჯრედი, სარდაფი, სახურავი, ლიფტი და სხვ.) იგი დაჯარიმდება 50 ლარით, განმეორების შემთხვევაში 100 ლარით.
  • სახმელეთო საზოგადოებრივი ტრანსპორტში მძღოლის მიერ მოწევის აკრძალვის მოთხოვნის შეუსრულებლობა, გამოიწვევს მძღოლის დაჯარიმებას 500 ლარით, განმეორებისას 1000 ლარით.
  • რკინიგზის, საზღვაო და საჰაერო საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მესაკუთრის/მფლობელის მიერ შესაბამის სატრანსპორტო საშუალებაში მოწევის აკრძალვის/შეზღუდვის მოთხოვნის შეუსრულებლობა, გამოიწვევს მის დაჯარიმებას 500 ლარით, განმეორებისას – 1000 ლარით.
  • ფიზიკური პირის მიერ სახმელეთო საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მოწევის აკრძალვის წესების დარღვევა გამოიწვევს 100 ლარით დაჯარიმებას.
  • ფიზიკური პირის მიერ საზღვაო , სარკინიგზო და საჰაერო საზოგადოებრივ ტრანსპორტში თამბაქოს მოწევა, გამოიწვევს დაჯარიმებას 50 ლარით, განმეორებისას 100 ლარით.პირველი მაისიდან მარტივდება დაჯარიმების წესი და უფლებამოსილი პირი (საზოგადოებრივ შენობებში პოლიციას, ტრანსპორტის შემთხვევებში შესაბამისი ადმინისტრაციებს, სამედიცინო დაწესებულებებში ჯანდაცვის სამინისტროს) ადგილზე შეუფარდებს ჯარიმას შესაბამის იურიდიულ თუ ფიზიკურ პირს. დაჯარიმებულ პირს უფლება აქვს მიმართოს სასამართლოს თუ იგი არ ეთანხმება საჯარიმო სანქციას.

- პირველი მაისიდან, თუ კი მოქალაქე შენიშნავს, რომ სხვა პირი სიგარეტს ეწევა, მაგალითად, სადარბაზოში [მოწევა იკრძალება მრავალბინიანი სახლის იმ ნაწილში, რომელიც საერთო ქონებაა – სადარბაზო, დერეფანი, კიბის უჯრედი, ლიფტი და სხვა], საპატრულო პოლიციას უნდა დაუკავშირდეს?
უპირველეს ყოვლისა, თვითონ უნდა მიმართოს, უთხრას, რომ აქ აკრძალულია მოწევა და თუ არ დაემორჩილება, ამ შემთხვევაში შეუძლია მიმართოს პოლიციას.

- საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ვინ უნდა გააკონტროლოს სიგარეტის მოწევა?
მძღოლმა ან კონდუქტორმა, ვინც არის, შესაბამისად. თუ არ დაემორჩილა მგზავრი მითითებას, უკვე მძღოლი გადაწყვეტს და დარეკავს [საპატრულო პოლიციაში].

- კანონში აღნიშნულია, რომ დაჯარიმების უფლება ექნება ტრანსპორტის შემთხვევებში შესაბამის ადმინისტრაციებს. რა ადმინისტრაციებზეა საუბარი კონკრეტულად?
მაგალითად, ტრანსპორტის ადმინისტრაციას, ვისაც ეკუთვნის შესაბამისი ტრანსპორტი. რკინიგზის შემთხვევაში – რკინიგზას, მერიის შემთხვევაში – მერიას და ა.შ.

- თუ კერძოა ტრანსპორტი, მაგალითად, სამარშრუტო ტაქსი?

თუ კერძო ტრანსპორტია და მძღოლია ამ შემთხვევაში მფლობელი, პასუხისმგებლობა არის მასზე. დაჯარიმდება შესაბამისი იურიდიული პირი, ფიზიკურ პირთან ერთად.

- რა მოხდება იმ შემთხვევაში, როცა სიგარეტს ეწევიან, მაგალითად, მერიაში, სამინისტროში ან საკრებულში?
უნდა მიუთითოს ადმინისტრაციამ [რომ სიგარეტის მოწევა არ შეიძლება], წინააღმდეგ შემთხვევაში დააჯარიმებენ ადმინისტრაციას. თუ არ მიუთითებს და პატრულს არ გამოიძახებს, დაჯარიმდება თავად ადმინისტრაცია. თუ შემოვა მაკონტროლებელი და ნახავს, რომ ეწევიან და არ იყო შეტყობინება შემოსული, დაჯარიმდება, მაგალითად, საკრებულო.

- ექნება თუ არა სიგარეტის მოწევის ამსახველ ფოტოს ან ვიდეოს მტკიცებულების ძალა? მაგალითად, თუ ადამიანი წარადგენს ვიდეოს, რომელიც გადაღებულია კაფეში, სადაც ეწევიან, ამ შემთხვევაში რა ხდება?
დაჯარიმება იმ მომენტში უნდა მოხდეს, პოსტფაქტუმ დაჯარიმება ცოტა რთული თემაა. მაშინ სასამართლოში უნდა წარადგინოს მოქალაქემ ვიდეო. აქ საუბარია იმაზე, რომ შეუძლია მიმართოს პოლიციას – „აქ ეწევიან და მობრძანდით, თუ შეიძლება რეაგირება გააკეთეთ“. სანქცია იწერება მაშინ, როცა პოლიციელი მივა კაფეში.

- გამოდის, რომ კანონის აღსრულება დამოკიდებულია მოქალაქეების აქტიურობაზე.
რა თქმა უნდა. ყველა ქვეყანაში ასეა ეს კანონი და ამიტომაც არის ჩვენი საინფორმაციო კამპანიის ერთ-ერთი ძირითადი გზავნილი – „ნუ იქნები პასიური“. აქ ორი რამ იგულისხმება – სამოქალაქო აქტიურობა და ასევე, პასიური მწეველობა. უმეტეს ქვეყნებში, სადაც ეს კანონი შემოვიდა, სწორედ მოქალაქეების აქტიურობა იყო ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორი.


- საქართველოში მწეველთა რაოდენობა დიდია. გაქვთ მოლოდინი, რომ მოქალაქეები იაქტიურებენ?

ვფიქრობ, რომ იაქტიურებენ, განსაკუთრებით ახალგაზრდობა, შეგნებული მოქალაქეები. უნდა უთხრან ადამიანს – „მე მწამლავ, გარეთ მოწიე“. აქამდე კანონი არ არსებობდა და მოქალაქეები შეზღუდული იყვნენ თავიანთ შესაძლებლობაში, რომ მიეთითებინათ თავიანთი თანამოქალაქეებისთვის – თუ შეიძლება, ნუ მისპობთ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. ახლა კანონი უკვე მათ მხარეს იქნება. რისკები ყოველთვის არის, მაგრამ ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ კანონმა იმუშაოს. ამისთვის არის საინფორმაციო კამპანია, არის სწავლება აღმასრულებლების, ვისაც დაევალება კანონის აღსრულება, არის მოხალისეების მობილიზება, რომლებიც ძალიან აქტიურად ივლიან დიდ ქალაქებში

- რა უნდა გააკეთონ მოხალისეებმა?
მოხალისეები ივლიან და ეტყვიან მოქალაქეებს, თუ შეიძლება ჩააქრეთ სიგარეტი ან გაბრძანდით გარეთ – ამაზეა საუბარი. სამი-ოთხი თვის შემდეგ პრაქტიკულად ყველა ქვეყანაში [სადაც მსგავსი კანონი მიიღეს] ეს გახდა თვითაღსრულებადი ნორმა. არავის ეგონა, რომ ირლანდიურ პაბებში სიგარეტის მოწევა აიკრძალებოდა და სიგარეტის გარეშე შეიძლებოდა ლუდის დალევა, მაგრამ სამი თვის მერე აღარავის ახსოვდა მოწევა ოდესმე დაშვებული თუ იყო შენობაში. გამოდიან, ეწევიან გარეთ და შედიან შიგნით, არ არის არავითარი პრობლემა. ერთი წელი ჰქონდათ ვადა ჩვენთან ორგანიზაციებს მომზადებულიყვნენ, მოეწყოთ გარეთ შესაბამისი, დამატებითი ადგილები. კანონი შედის ძალაში მაისში, როცა გარეთ გამოსვლა პრობლემა არ არის, იმისათვის, რომ ზამთრისთვისაც მოემზადონ და გამათბობლები შეიძინონ, როგორც ეს ევროპაშია.

წყარო: http://www.ncdc.ge/

Print E-mail
FaceBook Twitter Google
თეგები თამბაქო / კანონი /
ამავე კატეგორიაში
სოფელ გურჯაანის პირველი საბავშვო ბაღი დროებით დაიკეტა. მიზეზი
ქვეწარმავალია, რომელიც აღმზრდელებმა შენობაში აღმოაჩინეს.
სოფელ გურჯაანის პირველი საბავშვო ბაღი დროებით დაიკეტა. მიზეზი ქვეწარმავალია, რომელიც აღმზრდელებმა შენობაში აღმოაჩინეს.
14:56 / 21.03.2019
დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, გურჯაანის მეორე
საჯარო სკოლაში ღონისძიება გაიმართა.
დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, გურჯაანის მეორე საჯარო სკოლაში ღონისძიება გაიმართა.
14:52 / 21.03.2019
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის,
იოსებ ქარუმაშვილის ინფორმაციით, რეგიონული განვითარების
ფონდიდან 2019 წელს ახმეტის მუნიციპალიტეტში 12 ინფრასტრუქტურული
პროექტის განხორციელება იგეგმება.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის, იოსებ ქარუმაშვილის ინფორმაციით, რეგიონული განვითარების ფონდიდან 2019 წელს ახმეტის მუნიციპალიტეტში 12 ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება იგეგმება.
13:52 / 20.03.2019
კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის ირაკლი ქადაგიშვილის
ინფორმაციით, კახეთში საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმის გამართვასთან
დაკავშირებით აქტიური მუშაობა მიმდიანარეობს.
კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის ირაკლი ქადაგიშვილის ინფორმაციით, კახეთში საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმის გამართვასთან დაკავშირებით აქტიური მუშაობა მიმდიანარეობს.
13:43 / 20.03.2019
უახლოეს პერიოდში სოფელ ვაჩნაძიანში ოთხი უბნის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები დაიწყება.
უახლოეს პერიოდში სოფელ ვაჩნაძიანში ოთხი უბნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყება.
12:12 / 20.03.2019
სხვა ამბები
2019-2020 სასწავლო წლისათვის პირველკლასელთა რეგისტრაციის წესში ცვლილებები შევიდა. მიზეზი, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვების ინტერესების დაცვაა.
15:31 / 20-03-2019
23-24 მარტს გურჯაანის სპორტკომპლექსში ძიუდოში ლაშა მღებრიშვილის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ჩატარდება.
12:24 / 19-03-2019
პარასკევს, 15 მარტს, ფრანგულ სამედიცინო ცენტრ კახეთი-იონში ჟორდანიის კლინიკის ხელმძღვანელმა, რეპროდუქტოლოგმა ნანა ჯანელიძემ კონსულტაცია გაუწია უშვილო წყვილებს. ვიზიტის ფარგლებში, კლინიკაშინ ჩამოსული იყო ასევე ინვიტრო განაყოფიერების სპციალისტ-ემბრიოლოგი ედგარ გონზალესი.
09:53 / 17-03-2019
აფხაზური ენის შესწავლის მსურველებისთვის სახელმძღვანელო გამოიცა.
14:47 / 16-03-2019
სტუდენტებისთვის სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გავლა ნებაყოფლობითი იქნება. ყველა მსურველს შეეძლება დაცვის პოლიციაში სტუდენტობის დამადასტურებელი დოკუმენტი წარადგინოს და ერთი წლის განმავლობაში სხვადასხვა ობიექტზე, 3 დღეში ერთხელ 24 საათიანი მორიგეობით სწავლის პარალელურად, ჯარი მოხდილად ჩაეთვლებათ.
15:55 / 15-03-2019
იაკობ გოგებაშვილის დედაენის სკოლაში დაბრუნების მიზნით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საგანგებო კომისიას ქმნის. ინიციატივა საქართველოს პარლამენტის წევრებს ზაზა გაბუნიას და მარიამ ჯაშს ეკუთვნის.
11:09 / 15-03-2019
ვალუტა
EUR
EUR
1
3.0536
USD
USD
1
2.5751
GBP
GBP
1
3.4411
TRY
TRY
1
0.6764
RUB
RUB
100
4.4602
ამინდი
გურჯაანი 1 / 11 °C
img
საგარეჯო 1 / 8 °C
img
დ.წყარო 2 / 7 °C
img
სიღნაღი 1 / 11 °C
img
ლაგოდეხი 3 / 11 °C
img
ყვარელი 1 / 11 °C
img
თელავი 3 / 10 °C
img
ახმეტა 2 / 10 °C
img
კალენდარი

speqtri.ge შენი ვებგვერდი


მოცემული ვებ გვერდი „ჯუმლას" ძრავზე შექმნილი უნივერსალური კონტენტის მენეჯმენის სისტემის (CMS) ნაწილია. ის USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის "მედია გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობისთვის" (M-TAG) მეშვეობით შეიქმნა, რომელსაც „კვლევისა და გაცვლების საერთაშორისო საბჭო" (IREX) ახორციელებს. ამ ვებ საიტზე გამოქვეყნებული კონტენტი მთლიანად ავტორების პასუხისმგებლობაა და ის არ გამოხატავს USAID-ისა და IREX-ის პოზიციას.
This web page is part of Joomla based universal CMS system, which was developed through the USAID funded Media for Transparent and Accountable Governance (MTAG) program, implemented by IREX. The content provided through this web-site is the sole responsibility of the authors and does not reflect the position of USAID or IREX.