განათლება
კოლეჯ "აისში" განათლების მიღების მსურველთა რეგისტრაცია დაიწყო
პროფესიული განათლება, როგორც უმაღლესი განათლების ერთგვარი ალტერნატივა, განათლების სფეროს განუყოფელი ნაწილია და სახელმწიფოსთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა.
კახეთის რეგიონში კოლეჯი „აისი“ წამყვანი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებაა. იგი მოიცავს კახეთის თითქმის მთელ რეგიონს და ძირითადად ოთხ მუნიციპალიტეტშია განთავსებული: სოფელ კაჭრეთში (გურჯაანის მუნიციპალიტეტი) არის კოლეჯ „აისის“ მთავარი დაწესებულება და მისი სამი ფილიალი განთავსებულია სოფელ სამრეკლოში (დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი), სოფელ ქვემო ალვანში (ახმეტის მუნიციპალიტეტი) და სოფელ შრომაში (ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი).

კოლეჯი „აისი“ თავისი სამივე ფილიალით წარმოადგენს თანამედროვე დონეზე რეაბილიტირებულ, ახალი ტექნოლოგიებით აღჭურვილ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებას. იმის შესახებ, თუ რა გამოწვევების წინაშე დგას ზოგადად პროფესიული განათლება და რა სიახლეები იგეგმება სამომავლოდ, გთავაზობთ ინტერვიუს კოლეჯი „აისის“ დირექტორთან ბატონ მალხაზ ასლამაზაშვილთან.

- თითქმის 30 წელია, რაც პროფესიულ განათლებას ემსახურებით. კოლეჯ „აისში“ იყავით მასწავლებელი, დირექტორის მოადგილე და ახლა უკვე დირექტორი. ამ გადასახედიდან, როგორ შეაფასებდით პროფესიული განათლების განვითარებას, რა მნიშვნელოვანი მიღწევები განხორციელდა და პირადად თქვენთვის, როგორც დირექტორისთვის რა იქნება პრიორიტეტი, რა სიახლეებს შესთავაზებთ საზოგადოებას უახლოეს მომავალში?

-ჩემი მიზანია, ინოვაციური და უახლესი საერთაშორისო სტანდარტების სასწავლო მეთოდების დანერგვით საქართველოს მოსახლეობა უზრუნველვყოთ ახალი გამოწვევების შესაბამისი განათლებით, ეროვნული ღირებულებებისა და ფასეულობების ბაზაზე ინოვაციურად მოდიფიცირებული სასწავლო პროგრამის საშუალებით, კოლეჯმა აღზარდოს საერთაშორისოდ მოაზროვნე, ღირსეული მოქალაქეები და თითოეულ სტუდენტში განავითაროს ახალი ათასწლეულის უნარები, რათა ხელი შეეწყოს მათ კონკურენტუნარიანობას, დასაქმებას, მსოფლიო საზოგადოებაში ინტეგრირებას და წარმატებით დამკვიდრებას. საგანმანათლებლო სტანდარტების მუდმივი იმპლემენტაციის გზით ჩვენ ხელს შევუწყობთ ქვეყანაში უკეთესი ხვალინდელი დღის შექმნას.

მიმაჩნია, რომ პროფესიული განათლების სისტემა ყველაზე კეთილშობილურია და ამ სისტემის წარმატებისათვის ღირს თავდადება და თავგანწირვა. ამიტომ, ყველამ ღირსეული წვლილი უნდა შევიტანოთ მისი განვითარებისათვის. ჩემი, როგორც მენეჯერის მთავარი პრიორიტეტები იქნება, დაინტერესებული მხარეებისათვის ხარისხიანი განათლების შეთავაზება, თანამშრომელთა და სტუდენტთა მოტივაციის ამაღლება, კოლეჯის ცნობადობის გაზრდა, მოქნილი პროგრამების შეთავაზება, სხვა ქვეყნების კოლეჯებთან კონტაქტების დამყარება და მათი გამოცდილების გაზიარება, გაცვლითი პროგრამების განხორციელება, საგანმანათლებლო პროგრამების შრომის ბაზრის, არსებული და სამომავლო მოთხოვნების შესაბამისობაში მოყვანა და შესაბამისად პროფესიათა დივერსიფიკაცია.

_ დამსაქმებლებთან, კერძო სექტორთან და უცხოელ პარტნიორებთან დაკავშირებით თუ არის სიახლეები და როგორ აპირებთ ურთიერთობის გაღრმავებას ამ სექტორში.
_ დამსაქმებლებთან და კერძო სექტორთან ურთიერთობა სტუდენტთა პროფესიული განვითარებისათვის და მათი შემდგომი დასაქმებისათვის მნიშველოვანია. ამ ეტაპისათვის ჩვენ გვყავს 150-ზე მეტი დამსაქმებელი, რომელიც ყოველდღიურად იზრდება. დამსაქმებლებთან და კერძო სექტორთან ჩვენი ურთიერთობები სხვადასხვა აქტივობებით აუცილებლად გაღრმავდება. ძალზედ მნიშვნელოვანია მათი ჩართულობითა და თანამშრომლობით დუალური და მოკლევადიანი პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების პროგრამების დანერგვა, რაზედაც აქტიურად ვმუშაობთ
.
_ კოლეჯი ყოველ წელს მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა საგრანტო კონკურსებში და თითქმის ყოველთვის აღწევს გამარჯვებას. ამ მიმართულებით თუ აპირებთ მუშაობის გაგრძელებას და ახალი გრანტების მოძიებას?
_ კოლეჯის განვითარებისათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია სხვადასხვა პროექტებში ჩართულობა, ამიტომ ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. ერთ-ერთი ბოლო პროექტი, რომელიც გაეროს გავითარების პროგრამის მიერ იყო მხარდაჭერილი და ითვალისწინებდა „საქართველოს სოფლის მეურნეობაში პროფესიული განათლებისა და ექსტენციის სისტემების მოდერნიზებას“, გახლავთ - „აგრარულ სექტორში უწყვეტი სწავლისა და დასაქმების შესაძლებლობების დანერგვა“. პროექტი განხორციელდება კახეთის რეგიონის ოთხ მუნიციპალიტეტში - გურჯაანის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს და ახმეტის მუნიციპალიტეტებში. პროექტის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ: კოლეჯის მასწავლებლები და მენეჯმენტი, ფერმერები, სხვადასხვა ასაკის, შესაძლებლობებისა და ინტერესების მქონე პირები. სოფლად მცხოვრები ქალები, სოციალურად დაუცველები, მცირე ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლები.
კოლეჯი „აისის“ პროფესიონალი პედაგოგებისგან შემდგარი ჯგუფი აგრარული მიმართულების პროგრამების და ფერმერული მეურნეობების მართვის შესწავლით დაინტერესებულ პირებს მოკლევადიანი პროგრამების შემუშავებისა და დანერგვის გზით, შესთავაზებს აგრარული მიმართულების მოკლევადიან (მათ შორის დუალური მიდგომის პრინციპით) კურსებს: ბიომეხილეობა (გურჯაანი), მეფუტკრეობა (ახმეტის მუნიციპალიტეტი, პანკისი), მეფრინველეობა (საგარეჯო), მესაქონლეობა (ლაგოდეხი), ბიომეხილეობა (ლაგოდეხი). გარდა ამისა, ვინაიდან თვითდასაქმებისთვის გარკვეული დრო და ფინანსური რესურსებია საჭირო. კოლეჯი „აისი“ პარტნიორებთან ერთად შეეცდება, საწყის ეტაპზე გარკვეული მატერიალური მხარდაჭერა აღმოუჩინოს დამწყებ ფერმერებს საჭირო რესურსის საკუთრებაში გადაცემით. პარალელურად, კოლეჯში შეიქმნება ფერმერთა საგანმანათლებლო და საკონსულტაციო ცენტრი, სადაც პროექტის ფარგლებში გადამზადებული კონსულტანტი უზრუნველყოფს დაინტერესებული მხარეებისათვის სათანადო კონსულტაციის გაწევას.

_ მალე კოლეჯ „აისში“ პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რეგისტრაციები დაიწყება. თუ შეიძლება, გვითხარით აპლიკანტთა რეგისტრაციის ვადებისა და ჩარიხცვის პროცედურების შესახებ. ასევე, რომელ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე განხორციელდება მიღება კოლეჯ „აისსა“ და მის ფილიალებში?
_ აპლიკანტთა რეგისტრაცია დაიწყება 2 ოქტომბერს და 15 ოქტომბრის ჩათვლით გაგრძელდება შემდეგ სპეციალობებზე:
კაჭრეთში:
 მევენახეობა-მეღვინეობა (დუალური პროგრამა)
 ხილისა და ბოსტნეულის გადამუშავება (დუალური პროგრამა)
 მეფუტკრე
 ინფორმაციის ტექნოლოგია
 ელექტროობა
 თმისა და სილამაზის მომსახურება
 ტუროპერატორი
 საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდი

დედოფლისწყაროს ფილიალში:
 ელექტროობა
 თექის ოსტატი
 თმისა და სილამაზის მომსახურება
ლაგოდეხის ფილიალში:
 სატყეო საქმე
 იატაკისა და ფილის სამუშაოები
 საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდი
ალვანის ფილიალში:
 თექის ოსტატი
 მომინანქრება
 თმისა და სილამაზის მომსახურება
 საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდი
_ არის თუ არა სიახლე აპლიკანტთა რეგისტრაციასთან დაკავშირებით წინა წლებისგან განსხვავებით?
წელსაც იგივე პროცედურების დაცვით წარიმართება რეგისტრაციები, როგორც წინა წლებში. განსხვავება შეეხება მხოლოდ დუალურ პროგრამებს. წინა წლებისგან განსხვავებით, დუალურ პროგრამაზე სწავლის მსურველებს აღარ მოუწევთ გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ტესტირებაზე გასვლა. ისინი პირდაპირ გასაუბრების შედეგად ჩაირიცხებიან, რომელიც გაიმართება კოლეჯ „აისში“ საწარმოს ხელმძღვანელების ჩართულობით შიდა ტესტირების საფუძველზე. 2019 წლის საშემოდგომო მიღებაზე აპლიკანტთა რეგისტრაციის შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე: https://aisisblogi.blogspot.com/p/blog-page_87.html

- რას გვპირდება ახალი კანონი პროფესიული განათლების შესახებ და როდის და რომელ პროგრამებზე განხორციელდება ინტეგრირებული მოდულების სწავლება, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს 9 კლასის ატესტატის მქონე პირებს, დიპლომთან ერთად მიიღონ 12 კლასის დამადასტურებელი დოკუმენტიც?
ახალი კანონი პროფესიული განათლების შესახებ პროფესიულ განათლებას ბევრად უფრო მოქნილს ხდის. აღარ იარსებებს ე. წ. საგანმანათლებლო ჩიხი, რაც ერთ-ერთი დამაბრკოლებელი გარემოება იყო პროფესიული განათლებით დაინტერესებული მხარეებისათვის. ჩვენ არასოდეს გავურბივართ სიახლეებისათვის ფეხის აწყობას. ინტეგრირებული მოდულების დანერგვის პილოტერებას სატყეო საქმის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე უახლოეს მომავალში დავიწყებთ. მისი გამოცდილება ჩვენ ამ კუთხით უკვე გვაქვს. ვფიქრობ, დანერგვის პროცესი წარმატებული იქნება.

_ რას უსურვებთ სტუდენტებს?
_ ადამიანებისთვის, რომლებიც პროფესიულ განათლებაში შემოდიან, ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩამოუყალიბდეთ მაღალი დონის პროფესიული უნარ-ჩვევები. სწორედ ამას ვუსურვებ ყველა სტუდენტს. კოლეჯში ყველა პირობაა შექმნილი საუკეთესო განათლების მისაღებად და ყველა მათგანს ვპირდებით, რომ სრულად გავამართლებთ მათ მოლოდინებს. მთავარია, მათ არ დაზოგონ თავი სწავლისა და იმ უნარების შეძენისთვის, რაც პროფესიონალად ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს! ჩემი სურვილია, ყველა სტუდენტი აქტიურად იყოს ჩართული და არცერთი მათგანი არ დარჩეს პროცესებს მიღმა. დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი იამაყებენ კოლეჯის ყველა თანამშრომლის სამართლიანობით, ობიექტურობით, ყურადღებიანობით, და რაც მთავარია სანდოობით.

კოლეჯ "აისის" ინფორმაცია| Print |  E-mail
FaceBook Twitter Google
ამავე კატეგორიაში
როგორც ცნობილია, საჯარო სკოლების მოსწავლეები სასწავლო წლის
დასასრულს ორი მოდელით შეფასდებიან.
როგორც ცნობილია, საჯარო სკოლების მოსწავლეები სასწავლო წლის დასასრულს ორი მოდელით შეფასდებიან.
11:26 / 04.06.2020
საქართველოს განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილებით, მე-12 კლასის
პროგრამის ექსტერნატის ფორმით დაძლევის მსურველები რეგისტრაციას 1-და
5 ივნისის ჩათვლით შეძლებენ. უკვე დადგენილია გამოცდების თარიღიც,
რომელიც 15 ივნისიდან 24 ივნისის ჩათვლით განისაზღვრა.
საქართველოს განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილებით, მე-12 კლასის პროგრამის ექსტერნატის ფორმით დაძლევის მსურველები რეგისტრაციას 1-და 5 ივნისის ჩათვლით შეძლებენ. უკვე დადგენილია გამოცდების თარიღიც, რომელიც 15 ივნისიდან 24 ივნისის ჩათვლით განისაზღვრა.
14:11 / 29.05.2020
იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული წლიური ქულა მოსწავლისთვის არ არის
დამაკმაყოფილებელი, მას ექნება შესაძლებლობა სკოლის ადმინისტრაციას
მიმართოს და კონკრეტულ საგანში ნიშანი აიმაღლოს. - ამის შესახებ
განათლების მინისტრმა, მიხეილ ჩხენკელმა მთავრობის სხდომაზე
ანტიკრიზისული გეგმის პრეზენტაციისას განაცხადა.
იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული წლიური ქულა მოსწავლისთვის არ არის დამაკმაყოფილებელი, მას ექნება შესაძლებლობა სკოლის ადმინისტრაციას მიმართოს და კონკრეტულ საგანში ნიშანი აიმაღლოს. - ამის შესახებ განათლების მინისტრმა, მიხეილ ჩხენკელმა მთავრობის სხდომაზე ანტიკრიზისული გეგმის პრეზენტაციისას განაცხადა.
18:25 / 15.05.2020
როგორც დღეს საქართველოს განათლების მინისტრმა, მიხეილ ჩხენკელმა
მთავრობის სხდომაზე განაცხადა, სკოლებში მოსწავლეები ახალი მოდელით
შეფასდებიან. მისი განმარტებით, არსებობს შეფასების ორი ფორმა:
განმავითარებელი და განსაზღვრული.
როგორც დღეს საქართველოს განათლების მინისტრმა, მიხეილ ჩხენკელმა მთავრობის სხდომაზე განაცხადა, სკოლებში მოსწავლეები ახალი მოდელით შეფასდებიან. მისი განმარტებით, არსებობს შეფასების ორი ფორმა: განმავითარებელი და განსაზღვრული.
17:43 / 15.05.2020
განათლების მინისტრის, მიხეილ ჩხენკელის განცადებით, ერთიანი ეროვნული
გამოცდები ჩატარდება იგივე ფორმატით და იგივე დროს, როგორც ადრე.
განათლების მინისტრის, მიხეილ ჩხენკელის განცადებით, ერთიანი ეროვნული გამოცდები ჩატარდება იგივე ფორმატით და იგივე დროს, როგორც ადრე.
17:37 / 15.05.2020
სხვა ამბები
პატარძეულელმა პოეტმა რომან ზუკაკიშვილმა ლექსების მორიგი კრებული გამოსცა. "ჩვენ და წუთისოფელი" (პოეზიის მეორე ტომი) - ასე ჰქვია წიგნს, რომელშიც შეტანილია 500-მდე უმთავრესად ახალი ლექსი.
16:37 / 02-06-2020
იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული წლიური ქულა მოსწავლისთვის არ არის დამაკმაყოფილებელი, მას ექნება შესაძლებლობა სკოლის ადმინისტრაციას მიმართოს და კონკრეტულ საგანში ნიშანი აიმაღლოს. - ამის შესახებ განათლების მინისტრმა, მიხეილ ჩხენკელმა მთავრობის სხდომაზე ანტიკრიზისული გეგმის პრეზენტაციისას განაცხადა.
18:25 / 15-05-2020
როგორც დღეს საქართველოს განათლების მინისტრმა, მიხეილ ჩხენკელმა მთავრობის სხდომაზე განაცხადა, სკოლებში მოსწავლეები ახალი მოდელით შეფასდებიან. მისი განმარტებით, არსებობს შეფასების ორი ფორმა: განმავითარებელი და განსაზღვრული.
17:43 / 15-05-2020
განათლების მინისტრის, მიხეილ ჩხენკელის განცადებით, ერთიანი ეროვნული გამოცდები ჩატარდება იგივე ფორმატით და იგივე დროს, როგორც ადრე.
17:37 / 15-05-2020
დღეს გამართულ მთავრობის სხდომაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, გიორგი გახარამ განათლების ანტიკრიზისულ გეგმაზე ისაუბრა და კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ 2019–2020 სასწავლო წელი აკადემიურ წლად არ გამოცხადდება.
17:04 / 15-05-2020
გურჯაანში კულტურის ცენტრის წინ, თამარ მეფის ქუჩაზე, 600 კვადრატული მეტრის სიგრძის სკვერს ჩაუტარდა რეაბილატაცია და მოხდა მისი გამწვანება. როგორც ააიპ მუნიციპალური კულტურის ცენტრის დირექტორი, ვალერი შოშიაშვილი ამბობს, ამისთვის 6 ათასი ლარი გაიხარჯა.
12:06 / 07-05-2020
ვალუტა
EUR
EUR
1
3.3476
USD
USD
1
2.9562
GBP
GBP
1
3.7328
TRY
TRY
1
0.4365
RUB
RUB
100
4.2963
ამინდი
გურჯაანი 16 / 29 °C
img
საგარეჯო 14 / 26 °C
img
დ.წყარო 11 / 23 °C
img
სიღნაღი 13 / 28 °C
img
ლაგოდეხი 12 / 24 °C
img
ყვარელი 16 / 29 °C
img
თელავი 16 / 27 °C
img
ახმეტა 14 / 27 °C
img
კალენდარი
«« ივნისი 2020 »»
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 12345

speqtri.ge შენი ვებგვერდი


მოცემული ვებ გვერდი „ჯუმლას" ძრავზე შექმნილი უნივერსალური კონტენტის მენეჯმენის სისტემის (CMS) ნაწილია. ის USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის "მედია გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობისთვის" (M-TAG) მეშვეობით შეიქმნა, რომელსაც „კვლევისა და გაცვლების საერთაშორისო საბჭო" (IREX) ახორციელებს. ამ ვებ საიტზე გამოქვეყნებული კონტენტი მთლიანად ავტორების პასუხისმგებლობაა და ის არ გამოხატავს USAID-ისა და IREX-ის პოზიციას.
This web page is part of Joomla based universal CMS system, which was developed through the USAID funded Media for Transparent and Accountable Governance (MTAG) program, implemented by IREX. The content provided through this web-site is the sole responsibility of the authors and does not reflect the position of USAID or IREX.