თვითმმართველობა
ლაგოდეხის მერია სახელმწიფო აუდიტის დასკვნას არ ეთანხმება
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2017-2018 წლების ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში გამოაქვეყნა.
აუდიტის სამსახურს მერიასთან რამდენიმე შენიშვნა აქვს და ამასთან დაკავშირებით, რეკომენდაციაც გასცა.

ანგარიშში ვკითხულობთ, რომ მუნიციპალიტეტში სამუშაოების მიღება-ჩაბარების ეტაპზე დანერგილი არ არის სათანადო კონტროლის მექანიზმები და მერიამ უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები ჩაიბარა. საუბარია სოფლების: თამარიანისა და ვარდისუბნის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციაზე, ზემო ბოლქვში ჭაბურღილის და საუბნო ქსელის მოწყობის სამუშაოებზე, გიორგეთის კულტურის სახლის შენობისა და ჭაბუკიანში არსებული სტადიონის რეაბილიტაციაზე. დასკვნაში აღნიშნულია, რომ მერიამ მხოლოდ სამუშაოების მოცულობა შეამოწმა და არა ხარისხი, რის გამოც არსებულ ობიექტებზე პრობლემები წარმოიქმნა.

ანგარიშს არ ეთანხმება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერი ჯონდო მდივნიშვილი და speqtri.ge-სთან აცხადებს, რომ მათ შესაბამისი განმარტებები უკვე გადაუგზავნეს აუდიტის სამსახურს.

-„ მანამ სანამ მუნიციპალიტეტი ჩაიბარებს პროექტს, მას თან ახლავს შესაბამისი აკრედიტებული ექსპერტიზის დასკვნა. ყველა იმ სამუშაოზე, რომელიც მოხსნიებულია აუდიტის ანგარიშში, არესებული დასკვნა იქნა გაცემული. ის, რომ სამუშაოები უხარისხოდ ჩატარდა და სრულყოფილად არ შესრულდა, გამორიცხულია. იმისათვის, რომ ხარისხი დაცული იყოს, ნებისმიერ მომწოდებელთან, ხელშეკრულებაში გაწერილია ორწლიანი საგარანტიო პერიოდი. თუ ობიექტს ამ ხნის განმავლობაში რაიმე ხარვეზი აღმოაჩნდება, კომპოანია ვალდებულია აღმოფხვრას. სამუშაოების მწარმოებლებს, რაზეც აქ არის საუბარი, უკვე მივმართეთ. იგივე თამარიანის ბაღზეც, სადაც კომპლექსური სამუშაოები ჩატარდა. ჩვენ არ დავთანხმებულვართ აუდიტის ამ დასკვნას. საპასუხო განმარტებები გავაგზავნეთ ყველა შენიშვნასთან დაკავშირებით. უმნიშვნელო ხარვეზებზეა საუბარი, მაგალითად ის, რომ ბაღის საკუჭნაოს არ გააჩნია ფანჯარა და სამუშაოების შემდეგ ოთახის განიავება ვერ მოხერხდა, ჭერზე კი სინესტისაგან ობია გამოსული. ვარდისუბნის ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები სულ 16 000 ლარის იყო. გარე ფასადზე, დაახლოებით ერთ კვადრატზე, ჩამოსული იყო ბათქაში. ისეთი ხარვეზები, რომელსაც შეეძლო ხელი შეეშალა ამ ობიექტის ფუნქციონირებისთვის და უსაფრთხოებასთან ყოფილიყოს კავშირში, არ არსებობს. რაც შეეხება სოფელ ქვემო ბოლქვს, სამუშაოების დასრულებიდან ექვს თვეში დაზიანდა ჭაბურღილი. დასკვნაში წერია, რომ მოსახლეობას არ მიეწოდება წყალი, რაც ასე არ არის. მივმართეთ მომწოდებელს. ტენდერის საშაუალებით დაქირავებული გვყავს საზედამხედველო კომპანია. მათი დასკვნით, ეს ხარვეზი გამოწვეული იყო არა უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების გამო, არამედ იმით, რომ ამ მონაკვეთში წყლის დებეტმა მოიმატა. ტენდერი უკვე გამოცხადებულია და სამუშაოები უახლოეს მომავალში დაიწყება.“

აუდიტის ანგარიშში საუბარია იმაზეც, რომ სამსახურებრივი უფლებამოსილების განსახორციელებლად გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა აღემატება მთავრობის დადგენილებით რეკომენდებულ ზღვრულ ოდენობას და ნაცვლად 6 ავტომობილისა, მერიის ბალანსზეა 12 ავტომანქანა. მერი ჩვენთან საუბარში განმარტავს, რომ რამდენი ავტომანქანა უნდა ჰყავდეს ადგილობრივ თვითმმართველობას, კანონით განსაზღვრული არ არის.

„რაც შეეხება ავტოპარკს, 2017-2018 წელს ნამდვილად გვყავდა მანქანების ის რაოდენობა, რაც მანდ არის აღნიშნული. განვმარტავ, რომ არ არსებობს კანონმდებლობა, რომელიც კრძალავს მანქანების გარკვეულ რაოდენობას. მთავრობის რეკომენდაციით არის განსაზღვრული ავტოტრანსპორტის ოდენობა მუნციიპალიტეტის საჭიროებისამებრ. 2019 წელს მივიღეთ გადაწყვეტილება საკრებულოსთან შეთანხმებით, რაციონალურად განკარგვის მიზნით, გაგვეახლებინა ავტოპარკი. ძველი ავტომობილების ნაწილის რეალიზაცია უკვე მოხდა, ნაწილი ელექტრონული აუქციონის გზით გაიყიდება. განახლებამ მნიშვნელოვნად შეამცირა საექსპლუატაციო და საწვავის ხარჯები.“

შესაბამისობის ანგარიშში ვკითხულობთ, რომ მუნიციპალიტეტის მერიას 2017-2018 წლებში არასაკმარისი კონტროლის მექანიზმებისა და შესაბამისი ღონისძიებების გაუტარებლობის გამო, დასუფთავების მოსაკრებლის სახით დაგეგმილი შემოსავლებიდან, მიღებული აქვს მხოლოდ 60%. ამასთანავე, მუნიციპალიტეტს არ განუხორციელებია მოსაკრებლის ადმინისტრირება ფიზიკური პირებისგან. თუმცა ჯონდო მდივნიშვილის განცხადებით, ისინი აუდიტის დასკვნას, არც ამ ნაწილში ეთანხმებიან.
„დასუფთავების მოსაკრებლის საკითხთან დაკავშირებითაც გადაგზავნილი გვქონდა ჩვენი მონაცემები, არც ამ ნაწილში ვეთანხმებით აუდიტის დასკვნას. ლაგოდეხი არის ერთ-ერთი პირველი მუნიციპალიტეტი, სადაც დღეის მდგომარეობით, უკვე დაწყებულია თანხის ამოღება ფიზიკური პირებიდანაც. 50 თეთრია ერთ სულზე განსაზღვრული. 12 000-ზე მეტ აბონენტს შეუძლია კომუნალურ გადასახდებთან ერთად, სწრაფი გადახდის აპარატებიდან ჩარიცხოს თანხა. სისტემა უკვე დანერგილია და გეგმას ვასრულებთ გადაჭარბებით,“.

დასკვნის მიხედვითვე, 2018 წელს ერთ-ერთმა კომპანიამ საგზაო სამუშაოების განხორციელების მიზნით, სამი ტენდერი მოიგო. თუმცა ნაკისრი ვალდებულებები ვერ შეასრულა. სამივე პროექტის ფარგლებში, კომპანია არღვევდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ გეგმა-გრაფიკს, რის გამოც ეკისრებოდა შესაბამისი საჯარიმო სანქცია. წარმოდგენილი ინფორმაციით, მიმწოდებელი საჯარიმო თანხას არ იხდიდა. მიუხედავად ამისა, მუნიციპალიტეტი სამუშაოების შუალედური მიღება-ჩაბარების დროს სრულად ურიცხავდა შესრულებული სამუშაოების ღირებულებას. დასკვნის ამ ნაწილთან დაკავშირებით, ჯონდო მდივნიშვილი განმარტავს, რომ თანხების ამოღების მოთხოვნით სასამართლოს სარჩელით მიმართეს.

„ერთ-ერთი კონტრაქტორი სამ ტენდერში იყო გამარჯვებული. ვერ შეასრულა მასზე დაკისრებული მოვალეობა და მას ხელშეკრულება შეუწყდა. სამუშაოები სხვა კომპანიამ უკვე დაასრულა. რაც შეეხება სრულად ჩარიცხვის თანხებს, წამოწყებული გვაქვს სამართლებრივი დავა, ჯარიმის ამოღებისთვის სასამართლოს სარჩელით მივმართეთ.“

ანგარიშში ასევე საუბარია მერიის აუდიტის სამსახურის არაეფექტურ მუშაობაზე. ვკითხულობთ, რომ 2017-2018 წლებში აღნიშნული სამსახური თავის ფუნქცია-მოვალეობებს სათანადოდ ვერ ასრულებდა.

| Print |  E-mail
FaceBook Twitter Google


მასალის გამოყენების პირობები

Без перевірок, дзвінків родичам та друзям взяти кредит в Україні пропонують мікрофінансові організації. Перегляньте ТОП компаній в списку.


Онлайн кредит дозволяє уникнути зайвих паперів та черг і саме тому кредит на карту є великим плюсом для сучасних людей. Оформлюйте в МФО.
ამავე კატეგორიაში
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფორმაციით, გარემოს ეროვნული
სააგენტო სოფელ მელაანში ჰიდრომეტეოროლოგიურ სადგურებს დაამონტაჟებს.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფორმაციით, გარემოს ეროვნული სააგენტო სოფელ მელაანში ჰიდრომეტეოროლოგიურ სადგურებს დაამონტაჟებს.
15:34 / 18.04.2024
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე მხარი დაუჭირეს საკითხს,
რომლის თანახმადაც აიპ-ი “გურჯაანის სატრანსპორტო სამსახურს”
უსასყიდლოდ, თხოვების ფორმით გადაეცემა მუნიციპალიტეტის ბალანსზე
არსებული მანქნა Toyota Hilux.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე მხარი დაუჭირეს საკითხს, რომლის თანახმადაც აიპ-ი “გურჯაანის სატრანსპორტო სამსახურს” უსასყიდლოდ, თხოვების ფორმით გადაეცემა მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული მანქნა Toyota Hilux.
15:04 / 18.04.2024
საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნულმა ასოციაციამ
(ათეა), რიგით მეექვსე ეროვნული კონფერენცია გამართა და 2022-2023
წლის საუკეთესო პრაქტიკის პროგრამის (BPP) კონკურსში გამარჯვებული
მუნიციპალიტეტები დააჯილდოვა. კახეთის რეგიონიდან ჯილდო ორმა
მუნიციპალიტეტმა მიიღო.
საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნულმა ასოციაციამ (ათეა), რიგით მეექვსე ეროვნული კონფერენცია გამართა და 2022-2023 წლის საუკეთესო პრაქტიკის პროგრამის (BPP) კონკურსში გამარჯვებული მუნიციპალიტეტები დააჯილდოვა. კახეთის რეგიონიდან ჯილდო ორმა მუნიციპალიტეტმა მიიღო.
15:53 / 18.12.2023
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერმა გიორგი მაჭავარიანმა, პირველი
მოადგილე ლერი გელენავა, მოადგილე კონსტანტინე ბერიძიშვილი და
ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი რამაზ ქიტიაშვილი წარადგინა.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერმა გიორგი მაჭავარიანმა, პირველი მოადგილე ლერი გელენავა, მოადგილე კონსტანტინე ბერიძიშვილი და ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი რამაზ ქიტიაშვილი წარადგინა.
14:18 / 28.11.2023
სამართალი
კაცი, რომელიც გუშინდელ საპროტესტო აქციაზე სპეცრაზმელებმა წააქციეს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ, დიმიტრი ბერიძეა.
13:29 / 17-04-2024
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ამ დროისთვის, საპროტესტო აქციის, „კი ევროპას, არა რუსულ კანონს“ 14 მონაწილეა დაკავებული.
00:24 / 16-04-2024
თელავში მომხდარი ქურდობის 4 ფაქტზე 1982 წელს დაბადებული შ.ჯ. დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დანაშაული 4-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
11:48 / 27-03-2024
ეკონომიკა
საქართველოს 63 მუნიციპალიტეტში, მათ შორის კახეთის რეგიონში, ქალაქებში შესასვლელების აღმნიშვნელი სტენდები მოეწყობა, რომელზეც დამონტაჟდება მუნიციპალიტეტის გერბი, განათებები და ქალაქის დასახელებები.
12:16 / 12-04-2024
USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამისა და წყლის რესურსების მართვის რეფორმის ფარგლებში, სააგენტოს წარმომადგენლები თელავში მედიის წარმომადგენლებს შეხვდნენ.
12:03 / 10-04-2024
სხვა ამბები
არასამთავრობო ორგანიზაციები „უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ“ კანონის სადავო მუხლების შეჩერების მოთხოვნით საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავენ.
15:45 / 30-05-2024
“ცოდნის კაფე” ავრცელებს მიმართვას, რომლითაც კახელები დეპუტატებს კახეთიდან - დავით სონღულაშვილსა და ირაკლი ქადაგიშვილს მიმართავენ და მოუწოდებენ, “გამოიყენონ კახელების მიერ მონიჭებული მანდატი და მხარი არ დაუჭირონ ქვეყნის გარუსების გზას”.
13:05 / 28-05-2024
2015 წელს ქართული ინვესტიციის შედეგად დაარსდა კომპანია „ქართული მილი“.
13:56 / 27-05-2024
ახალი თაობისთვის შექმნილი აპლიკაციით hi app-ით, მოსწავლეებს შეუძლიათ დამოუკიდებლად მართონ საკუთარი ფინანსები და გამოიმუშაონ ფინანსების მართვის უნარები.
19:59 / 23-05-2024
Technovation Girls SAKARTVELO 2024-ის გამარჯვებულები ცნობილია. თიბისისმხარდაჭერით, ალტე უნივერსიტეტისა და „ტექდრო”-ს ორგანიზებით, გლობალური პროექტი TechnovationGirls საქართველოში უკვე მეორედ ხორციელდება.
11:52 / 22-05-2024
მინი ფეხბურთში სასკოლო ლიგის რეგიონული თამაშები დაიწყო, რომელსაც კახეთში გურჯაანი მასპინძლობს. ჩემპიონატში კახეთის რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტის გუნდები მონაწილეობენ.
14:34 / 21-05-2024
ვალუტა
EUR
EUR
1
3.5859
USD
USD
1
3.2054
GBP
GBP
1
4.2911
TRY
TRY
1
0.2316
RUB
RUB
100
3.2024
ამინდი
გურჯაანი 22 / 33 °C
img
საგარეჯო 21 / 32 °C
img
დ.წყარო 19 / 33 °C
img
სიღნაღი 22 / 35 °C
img
ლაგოდეხი 21 / 30 °C
img
ყვარელი 22 / 33 °C
img
თელავი 22 / 33 °C
img
ახმეტა 22 / 33 °C
img
კალენდარი
«« ივლისი 2024 »»
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1234

speqtri.ge შენი ვებგვერდი

Цінуєте свій час і не хоче стояти в чергах, тоді кредит онлайн для вас. Багато банків пропонують спеціальні умови для кредитів онлайн.

მოცემული ვებ გვერდი „ჯუმლას" ძრავზე შექმნილი უნივერსალური კონტენტის მენეჯმენის სისტემის (CMS) ნაწილია. ის USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის "მედია გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობისთვის" (M-TAG) მეშვეობით შეიქმნა, რომელსაც „კვლევისა და გაცვლების საერთაშორისო საბჭო" (IREX) ახორციელებს. ამ ვებ საიტზე გამოქვეყნებული კონტენტი მთლიანად ავტორების პასუხისმგებლობაა და ის არ გამოხატავს USAID-ისა და IREX-ის პოზიციას.
This web page is part of Joomla based universal CMS system, which was developed through the USAID funded Media for Transparent and Accountable Governance (MTAG) program, implemented by IREX. The content provided through this web-site is the sole responsibility of the authors and does not reflect the position of USAID or IREX.

Spill ansvarlig på et regulert casino online casino-no7.com. Casino online gir deg spennende kampanjer og tilbud.