თვითმმართველობა
ლაგოდეხის მერია სახელმწიფო აუდიტის დასკვნას არ ეთანხმება
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2017-2018 წლების ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში გამოაქვეყნა.
აუდიტის სამსახურს მერიასთან რამდენიმე შენიშვნა აქვს და ამასთან დაკავშირებით, რეკომენდაციაც გასცა.

ანგარიშში ვკითხულობთ, რომ მუნიციპალიტეტში სამუშაოების მიღება-ჩაბარების ეტაპზე დანერგილი არ არის სათანადო კონტროლის მექანიზმები და მერიამ უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები ჩაიბარა. საუბარია სოფლების: თამარიანისა და ვარდისუბნის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციაზე, ზემო ბოლქვში ჭაბურღილის და საუბნო ქსელის მოწყობის სამუშაოებზე, გიორგეთის კულტურის სახლის შენობისა და ჭაბუკიანში არსებული სტადიონის რეაბილიტაციაზე. დასკვნაში აღნიშნულია, რომ მერიამ მხოლოდ სამუშაოების მოცულობა შეამოწმა და არა ხარისხი, რის გამოც არსებულ ობიექტებზე პრობლემები წარმოიქმნა.

ანგარიშს არ ეთანხმება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერი ჯონდო მდივნიშვილი და speqtri.ge-სთან აცხადებს, რომ მათ შესაბამისი განმარტებები უკვე გადაუგზავნეს აუდიტის სამსახურს.

-„ მანამ სანამ მუნიციპალიტეტი ჩაიბარებს პროექტს, მას თან ახლავს შესაბამისი აკრედიტებული ექსპერტიზის დასკვნა. ყველა იმ სამუშაოზე, რომელიც მოხსნიებულია აუდიტის ანგარიშში, არესებული დასკვნა იქნა გაცემული. ის, რომ სამუშაოები უხარისხოდ ჩატარდა და სრულყოფილად არ შესრულდა, გამორიცხულია. იმისათვის, რომ ხარისხი დაცული იყოს, ნებისმიერ მომწოდებელთან, ხელშეკრულებაში გაწერილია ორწლიანი საგარანტიო პერიოდი. თუ ობიექტს ამ ხნის განმავლობაში რაიმე ხარვეზი აღმოაჩნდება, კომპოანია ვალდებულია აღმოფხვრას. სამუშაოების მწარმოებლებს, რაზეც აქ არის საუბარი, უკვე მივმართეთ. იგივე თამარიანის ბაღზეც, სადაც კომპლექსური სამუშაოები ჩატარდა. ჩვენ არ დავთანხმებულვართ აუდიტის ამ დასკვნას. საპასუხო განმარტებები გავაგზავნეთ ყველა შენიშვნასთან დაკავშირებით. უმნიშვნელო ხარვეზებზეა საუბარი, მაგალითად ის, რომ ბაღის საკუჭნაოს არ გააჩნია ფანჯარა და სამუშაოების შემდეგ ოთახის განიავება ვერ მოხერხდა, ჭერზე კი სინესტისაგან ობია გამოსული. ვარდისუბნის ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები სულ 16 000 ლარის იყო. გარე ფასადზე, დაახლოებით ერთ კვადრატზე, ჩამოსული იყო ბათქაში. ისეთი ხარვეზები, რომელსაც შეეძლო ხელი შეეშალა ამ ობიექტის ფუნქციონირებისთვის და უსაფრთხოებასთან ყოფილიყოს კავშირში, არ არსებობს. რაც შეეხება სოფელ ქვემო ბოლქვს, სამუშაოების დასრულებიდან ექვს თვეში დაზიანდა ჭაბურღილი. დასკვნაში წერია, რომ მოსახლეობას არ მიეწოდება წყალი, რაც ასე არ არის. მივმართეთ მომწოდებელს. ტენდერის საშაუალებით დაქირავებული გვყავს საზედამხედველო კომპანია. მათი დასკვნით, ეს ხარვეზი გამოწვეული იყო არა უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების გამო, არამედ იმით, რომ ამ მონაკვეთში წყლის დებეტმა მოიმატა. ტენდერი უკვე გამოცხადებულია და სამუშაოები უახლოეს მომავალში დაიწყება.“

აუდიტის ანგარიშში საუბარია იმაზეც, რომ სამსახურებრივი უფლებამოსილების განსახორციელებლად გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა აღემატება მთავრობის დადგენილებით რეკომენდებულ ზღვრულ ოდენობას და ნაცვლად 6 ავტომობილისა, მერიის ბალანსზეა 12 ავტომანქანა. მერი ჩვენთან საუბარში განმარტავს, რომ რამდენი ავტომანქანა უნდა ჰყავდეს ადგილობრივ თვითმმართველობას, კანონით განსაზღვრული არ არის.

„რაც შეეხება ავტოპარკს, 2017-2018 წელს ნამდვილად გვყავდა მანქანების ის რაოდენობა, რაც მანდ არის აღნიშნული. განვმარტავ, რომ არ არსებობს კანონმდებლობა, რომელიც კრძალავს მანქანების გარკვეულ რაოდენობას. მთავრობის რეკომენდაციით არის განსაზღვრული ავტოტრანსპორტის ოდენობა მუნციიპალიტეტის საჭიროებისამებრ. 2019 წელს მივიღეთ გადაწყვეტილება საკრებულოსთან შეთანხმებით, რაციონალურად განკარგვის მიზნით, გაგვეახლებინა ავტოპარკი. ძველი ავტომობილების ნაწილის რეალიზაცია უკვე მოხდა, ნაწილი ელექტრონული აუქციონის გზით გაიყიდება. განახლებამ მნიშვნელოვნად შეამცირა საექსპლუატაციო და საწვავის ხარჯები.“

შესაბამისობის ანგარიშში ვკითხულობთ, რომ მუნიციპალიტეტის მერიას 2017-2018 წლებში არასაკმარისი კონტროლის მექანიზმებისა და შესაბამისი ღონისძიებების გაუტარებლობის გამო, დასუფთავების მოსაკრებლის სახით დაგეგმილი შემოსავლებიდან, მიღებული აქვს მხოლოდ 60%. ამასთანავე, მუნიციპალიტეტს არ განუხორციელებია მოსაკრებლის ადმინისტრირება ფიზიკური პირებისგან. თუმცა ჯონდო მდივნიშვილის განცხადებით, ისინი აუდიტის დასკვნას, არც ამ ნაწილში ეთანხმებიან.
„დასუფთავების მოსაკრებლის საკითხთან დაკავშირებითაც გადაგზავნილი გვქონდა ჩვენი მონაცემები, არც ამ ნაწილში ვეთანხმებით აუდიტის დასკვნას. ლაგოდეხი არის ერთ-ერთი პირველი მუნიციპალიტეტი, სადაც დღეის მდგომარეობით, უკვე დაწყებულია თანხის ამოღება ფიზიკური პირებიდანაც. 50 თეთრია ერთ სულზე განსაზღვრული. 12 000-ზე მეტ აბონენტს შეუძლია კომუნალურ გადასახდებთან ერთად, სწრაფი გადახდის აპარატებიდან ჩარიცხოს თანხა. სისტემა უკვე დანერგილია და გეგმას ვასრულებთ გადაჭარბებით,“.

დასკვნის მიხედვითვე, 2018 წელს ერთ-ერთმა კომპანიამ საგზაო სამუშაოების განხორციელების მიზნით, სამი ტენდერი მოიგო. თუმცა ნაკისრი ვალდებულებები ვერ შეასრულა. სამივე პროექტის ფარგლებში, კომპანია არღვევდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ გეგმა-გრაფიკს, რის გამოც ეკისრებოდა შესაბამისი საჯარიმო სანქცია. წარმოდგენილი ინფორმაციით, მიმწოდებელი საჯარიმო თანხას არ იხდიდა. მიუხედავად ამისა, მუნიციპალიტეტი სამუშაოების შუალედური მიღება-ჩაბარების დროს სრულად ურიცხავდა შესრულებული სამუშაოების ღირებულებას. დასკვნის ამ ნაწილთან დაკავშირებით, ჯონდო მდივნიშვილი განმარტავს, რომ თანხების ამოღების მოთხოვნით სასამართლოს სარჩელით მიმართეს.

„ერთ-ერთი კონტრაქტორი სამ ტენდერში იყო გამარჯვებული. ვერ შეასრულა მასზე დაკისრებული მოვალეობა და მას ხელშეკრულება შეუწყდა. სამუშაოები სხვა კომპანიამ უკვე დაასრულა. რაც შეეხება სრულად ჩარიცხვის თანხებს, წამოწყებული გვაქვს სამართლებრივი დავა, ჯარიმის ამოღებისთვის სასამართლოს სარჩელით მივმართეთ.“

ანგარიშში ასევე საუბარია მერიის აუდიტის სამსახურის არაეფექტურ მუშაობაზე. ვკითხულობთ, რომ 2017-2018 წლებში აღნიშნული სამსახური თავის ფუნქცია-მოვალეობებს სათანადოდ ვერ ასრულებდა.

| Print |  E-mail
FaceBook Twitter Google
ამავე კატეგორიაში
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილემ ნიკა გეთიაშვილმა
თანამდებობა დატოვა.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილემ ნიკა გეთიაშვილმა თანამდებობა დატოვა.
10:28 / 27.12.2018
თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირის შიდასაუბნო გზების
მოასფალტების თანხა, ორი სოფლის სტადიონის კეთილმოწყობას
მოხმარდება. 
თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირის შიდასაუბნო გზების მოასფალტების თანხა, ორი სოფლის სტადიონის კეთილმოწყობას მოხმარდება. 
14:42 / 23.04.2018
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერმა არჩილ ხანდამაშვილმა, განყოფილებისა
და სამსახურის უფროსები, ასევე სოფლებში მერის წარმომადგენლები
წარადგინა, რომლებიც კონკურსის წესით დაინიშნენ.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერმა არჩილ ხანდამაშვილმა, განყოფილებისა და სამსახურის უფროსები, ასევე სოფლებში მერის წარმომადგენლები წარადგინა, რომლებიც კონკურსის წესით დაინიშნენ.
16:20 / 30.03.2018
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა ხმაურის ფონზე
მიმდინარეობს. სესიას
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა ხმაურის ფონზე მიმდინარეობს. სესიას "ნაციონალური მოძრაობის" ლიდერები და ადგილობრივები ესწრებიან.
15:43 / 30.03.2018
სამართალი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აფენშიში, FORD TRANSIT- ი  ქვეითად მოსიარულეს დაეჯახა.
19:39 / 21-11-2020
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბადიაურში ავტოსაგზაო შემთხვევას 30 წლამდე ასაკის ახალგაზრდა ბიჭი ემსხვერპლა. შემთხვევა დაახლოებით 2 საათის წინ მოხდა.
11:21 / 26-10-2020
თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაფარეულში გვიან ღამით ერთი მაღაზია გაქურდეს, ასევე გაქურდეს მეორე მაღაზიასთან მდგარი ჩასარიცხი აპარატი.
12:58 / 09-10-2020
ეკონომიკა
ქალაქ თელავის წყალმომარაგების გაუმჯობესების მიზნით, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ ტენდერი გამოაცხადა. წინადადებების მიღება 25 სექტემბერს დასრულდება.
13:38 / 15-09-2020
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მანავში მდებარე ციხესთან მისასვლელ გზას რეაბილიტაცია ჩაუტარდება. მერიამ ტენდერი მილიონ 402 490 ლარზე უკვე გამოაცხადა.
11:49 / 08-09-2020
სხვა ამბები
დღეს, 17 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში, მათ შორის, კახეთშიც, საქართველოსპარლამენტის არჩევნების მეორე ტური იმართება.
09:05 / 21-11-2020
დღეს ქალაქ გურჯაანის ნომერ პირველ საჯარო სკოლაში ორკვირიანი ინტერვალის შემდეგ, სასწავლო პროცესი განახლდა.
15:33 / 16-11-2020
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის იორმუღანლოს თემის ორ სკოლაში კორონავირუსის შემთხვევა დაფიქსირდა, რის გამოც ლამბალოსა და იორმუღანლოს საჯარო სკოლები ორშაბათს,16 ნოემბრიდან სწავლების ონლაინ რეჟიმზე გადავლენ.
16:14 / 15-11-2020
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის (ცესკო) გადაწყვეტილებით, საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური 21 ნოემბერს გაიმართება.
11:49 / 14-11-2020
კორონავირუსის შემთხვევები გამოვლინდა ვეჯინის საჯარო სკოლაშიც, რომელიც დისტანციური სწავლების რეჟიმზე გადავიდა. საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ხელმძღვანელის, დალი მინდიაშვილის განმარტებით, ამ დროისთვის ყველა სკოლის დახურვის საშიშროება არ არსებობს.
15:19 / 11-11-2020
ანონსი
სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 20 ნოემბერს ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
17:07 / 19-11-2020
ტესტი
20 ივნისს "საქართველოს ხმად" აღიარებული ჰამლეტ გონაშვილის დაბადების დღეა.  სახალხო მოლექსე და  ქართველთა მიერ „საქართველოს ხმად“ აღიარებული მომღერალი 1928 წელს სიღნაღის რაიონში დაიბადა.
10:49 / 20-06-2020
ვალუტა
EUR
EUR
1
3.9215
USD
USD
1
3.3073
GBP
GBP
1
4.3918
TRY
TRY
1
0.4359
RUB
RUB
100
4.3481
ამინდი
გურჯაანი -1 / 7 °C
img
საგარეჯო 1 / 5 °C
img
დ.წყარო -3 / 4 °C
img
სიღნაღი -2 / 5 °C
img
ლაგოდეხი -2 / 5 °C
img
ყვარელი -1 / 7 °C
img
თელავი 2 / 6 °C
img
ახმეტა 2 / 6 °C
img
კალენდარი

speqtri.ge შენი ვებგვერდი


მოცემული ვებ გვერდი „ჯუმლას" ძრავზე შექმნილი უნივერსალური კონტენტის მენეჯმენის სისტემის (CMS) ნაწილია. ის USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის "მედია გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობისთვის" (M-TAG) მეშვეობით შეიქმნა, რომელსაც „კვლევისა და გაცვლების საერთაშორისო საბჭო" (IREX) ახორციელებს. ამ ვებ საიტზე გამოქვეყნებული კონტენტი მთლიანად ავტორების პასუხისმგებლობაა და ის არ გამოხატავს USAID-ისა და IREX-ის პოზიციას.
This web page is part of Joomla based universal CMS system, which was developed through the USAID funded Media for Transparent and Accountable Governance (MTAG) program, implemented by IREX. The content provided through this web-site is the sole responsibility of the authors and does not reflect the position of USAID or IREX.